Störtfjällsgatan 112

431 35 Mölndal

Tel. 031-270679

 

Välkommen till www.vansterpartiet-molndal.se

  Tillbaka

 

 

Mölndals Energi köper ett tredje vindkraftverk

16-04-18

 

 

Mölndals Energi har 120 000 elkunder. De får enbart förnybar el som är tillverkad av vindkraft eller biobränslen. Förnybar el är det enda som detta bolag tillverkar och säljer, säger Jan Kronberg (V) styrelseledamot i Mölndals Energi. Att det är bra att bolaget nu bygger sitt tredje vindkraftsverk. Produktionen av vindkraft ökade i Sverige med 30 Procent 2015.

 

 

Nu köper MEAB sitt tredje vindkraftverk. De kan tillverka el till ca 4600 lägenheter.  Priset på el är rekordlågt men verket beräknas ändå ge en liten vinst.

 

Jan Kronberg, styrelseledamot i Mölndal säger, att ”det är bra att bolaget nu bygger sitt tredje vindkraftverk. Det är bra för miljö och för bolagets ekonomi på sikt. Mölndals energis vinst delas ut till ägaren Mölndals stad där den används för att driva den kommunala verksamheten. Genom att köpa el från Mölndals energi så får man billig och miljövänlig el samt stärker kommunens stadens olika verksamheter”.

 

Produktionen av vindkraft ökade i Sverige med 30 % 2015. 10 % av all el produceras idag av vinden. Vindkraftverk blir billigare och effektivare.  Att bygga nya vindkraftverk är därför idag ett av de billigare sätten att producera el på. 

 

Låt solen tillverka din hushållsel!

Mölndals Energi har tillsammans med Mölndals Stad tagit fram en solelskarta där alla hus i kommunen finns med.  På den kan man se hur mycket el som kan produceras om man installerar solceller på sitt tak.

 

Idag installeras det 1000-tals solcellsanläggningar varje år i Sverige. Mölndals Stadshus har en sådan anläggning på sitt tak.

 

Genom att söka på en adress eller fastighet och klicka på byggnaden kan du se solenergipotentialen för både väggar och tak. Effekten av skuggor och vegetation framgår också. Mölndals solkarta är den mest heltäckande solkartan i Sverige.

 

http://www.molndalenergi.se/Solkarta

 

Jan Kronberg, styrelseledamot i Mölndal Energi, säger att ”Det blir vanligare och vanligare att privatpersoner, företag och bostadsrättsföreningar skaffar sig en egen produktion av el för att bidra till den absolut nödvändiga klimatomställningen. Mölndals Energi är positiv till att våra kunder har en egen sådan anläggning”

 

http://www.molndalenergi.se/VERKSAMHET/Eln%C3%A4t/Producera-egen-el

 

 

Jan Kronberg (V)

Ledamot Mölndals Energi

 

Ansvarig utgivare Vänsterpartiet Mölndal 2000-2016 Copyright © Webmaster 0703-504981.