Kommunala gruppen (v).

Tillbaka

Uppdrag 2015-2018. Nämndemän till 2019

Ledamot/Ersättare Tel.nummer Adresser E-poster
Stadshuset i Mölndal Tel 315 10 00 vx. Stadshuset, Göteborgsvägen 11-17 
Kommunstyrelse
Marie Lindqvist Ledamot 0703-273065 Eklanda Hage 1 C, 431 49 Mölndal lindqvistabrahamson@gmail.com
Planeringsutskottet      
Marie Lindqvist Ledamot 0703-273065 Eklanda Hage 1 C, 431 49 Mölndal lindqvistabrahamson@gmail.com
Arbetsgivar- och organisationsutskottet      
Marie Lindqvist Ledamot 0703-273065 Eklanda Hage 1 C, 431 49 Mölndal lindqvistabrahamson@gmail.com
GR:s Förbundsfullmäktige        
Marie Lindqvist Ledamot 0703-273065 Eklanda Hage 1 C, 431 49 Mölndal lindqvistabrahamson@gmail.com
Ersättare i Serviceutskottet      
Marie Lindqvist Ersättare 0703-273065 Eklanda Hage 1 C, 431 49 Mölndal lindqvistabrahamson@gmail.com
     
     
Kommunfullmäktige      
Marie Lindqvist Ledamot 0703-273065 Eklanda Hage 1 C, 431 49 Mölndal lindqvistabrahamson@gmail.com
Jessica Wetterling Ledamot 0705-573909 Smörkullegården 14, 437 30 Lindome

zichy_@msn.com

Åke Nises Ledamot 0708-275505 Axgatan 14,431 40 Mölndal

familjen.nises@gmail.com

Ana Maria Stuparich Ledamot 0762-524044 Delbancogatan 11 F, 431 35 Mölndal anamaria7090@hotmail.com
Jerker Halling Ersättare 0705-223565 Kondorsgatan 10 A, 431 33 Mölndal jerker.halling@molndal.se
Ronny Lindqvist går in i KF efter 1 nov 2017 Ersättare 0709-802762 Fässbergs Västergård, 431 90 Mölndal ronny.lindqvist@spray.se
 
Byggnadsnämndens ordförande
Lennart Svensson Ordförande 0702-441124 Gödebergsvägen 43, 437 34 Lindome ptl.svensson@gmail.com
Stina Roempke Ersättare 0703-14 40 67 Ålegårdsgatan 384, 431 50 Mölndal stinaroempke@yahoo.com
 
Kultur och Fritid  
Jessica Wetterling Ledamot 0705-573909 Smörkullegården 14, 437 30 Lindome zichy_@msn.com
Miljönämnden
Lars Selin Ledamot 0706-707144 Krokslättsgatan 28, 431 61 larsselin@telia.com
Viktoria Eliasson Ersättare 0709-244839 Rullharvsgatan 6 B, 431 47 Mölndal
viktoriae@bredband.net
Skolnämnden
Ana Maria Stuparich, Ledamot i Arbetsutskottet Ledamot 0762-524044 Dotegården 13 A 437 30 Lindome anamaria7090@hotmail.com
Social och arbetsmarknad och AU+ordf i sociala utskottet
Jerker Halling, Ledamot i Arbetsutskottet Ledamot 0705-223565 Kondorsgatan 10 A, 431 33 Mölndal jerker.halling@molndal.se
Tekniska nämnden
Åke Nises Ersättare 0708-275505 Axgatan 14,  431 40 Mölndal

familjen.nises@gmail.com

Utbildningsnämnden      
Dylan Abdali Ledamot 0735-347207 Fågelstensvägen 230, 437 40 Lindome dylan.abdali@ostra.goteborg.se
Valnämnden
Eva Magnusson Ledamot 77 60 700 Vetekornsgatan 11, 431 46 Mölndal magnussonevaeva@hotmail.com
Vård- och omsorgsnämnd
Marie Lindqvist, Ledamot i Arbetsutskottet Ledamot 0703-273065 Eklanda Hage 1 C, 431 49 Mölndal lindqvistabrahamson@gmail.com
Styrelsen för stiftelsen Delbanko pensionsfond och uppförande av arbetarbostäder
Eva Magnusson Ledamot 031-7760700 Vetekornsgatan 11, 431 46 Mölndal magnussonevaeva@hotmail.com
Stiftelsen Tuleboborgen
Marie Lindqvist Styrelseledamot 0703-273065 Eklanda Hage 1 C, 431 49 Mölndal lindqvistabrahamson@gmail.com
Nämndemän till Tingsrätten 2017-11-07
Eva Selin Nämndeman 0705-094176 Krokslättsgatan 288, 431 76 Mölndal evalinnea@telia.com

Barbro Glansén

Nämndeman

0768144032

Hagåkersgatan 7C, 431 41 Mölndal

baglansen@gmail.com

Valberedning
Jerker Halling Ersättare 0705-223565 Kondorsgatan 10 A, 431 33 Mölndal jerker.halling@molndal.se
Kommunrevisionen
Eva Magnusson Ledamot 031-7760700 Vetekornsgatan 11, 431 46 Mölndal magnussonevaeva@hotmail.com
Mölndals Energi AB
Jan Kronberg Styrelseledamot 0703-100472 Falströmsgatan 12 B, 431 41 Mölndal j.a.kronberg@gmail.com
Mölndalsbostäder AB
Marie Lindqvist Styrelseledamot 0703-273065 Eklanda Hage 1 C, 431 49 Mölndal lindqvistabrahamson@gmail.com
Parkeringsbolaget AB
Ronny Lindqvist Styrelseledamot 0709-802762 Fässbergs Västergård, 431 90 Mölndal ronny.lindqvist@spray.se
MölnDala Fastighets AB
Jan Jonsson Styrelseledamot 0703-504981 Baazgatan 5E, 431 61 Mölndal
jan.jonsson3@telia.com
Förbo AB
Holger Cannerfors Ersättare i Styrelsen 070-2224932 Dotegården 13 A 437 30 Lindome holger.c@hotmail.com
 

God man enligt Fastighetslagen

     
Ronny Lindqvist

God man

0709-802762

Fässbergs Västergård, 431 90 Mölndal

ronny.lindqvist@spray.se
Regionfullmäktige Västra Götaland      
Jessica Wetterling Ordinarie 0705-573909 Smörkullegården 14, 437 30 Lindome zichy_@msn.com
Riksdagen
Riksdagsledamot