Störtfjällsgatan 112

431 35 Mölndal

Tel. 031-270679

Mobil 0709-802762

Välkommen till www.vansterpartiet-molndal.se

  Tillbaka

 

Välbesökt möte på Villa Aurora när val till nämnder och styrelser fastställdes

14-12-01 Uppdaterad 2016-10-19

 

 

Vänsterpartiet i Mölndal samlades på söndagen för att avgöra vilka som skulle få de 18 platserna av totalt 24, till olika nämnder och bolag, som partiet fått i samband med uppgörelsen mellan S, MP, V och KD som skall leda kommunen. Valberedningen har haft ett styvt arbete för att försöka få rätt person på rätt plats. I vart fall var det många som var nominerade vilket krävdes 13 omröstningar.

 

Det var verkligen engagerade medlemmar som var med och beslutade om att välja de 18 platserna som också ingick i uppgörelsen mellan de fyra partierna S, V, MP och KD, som kallar sig för ”Majoritet Mölndal” och skall leda kommunen under tiden 2015-2018.

Förhandlingarna mellan partierna har lett till att Vänsterpartiet i Mölndal fått en rad olika uppdrag, som tillsammans blivit 24 platser av varierande slag ordinarie och ersättare och 2 nämndemän.

 

Av nedanstående sex uppdrag har vi redan verkställt val och person under tiden 12 okt och 19 okt.

Kommun styrelsen: 1 ordinarie. Marie Lindqvist
Arbetsgivar- och organisationsutskottet: 1 ordinarie. Marie Lindqvist
Serviceutskottet: 1 ordinarie. Marie Lindqvist
Planeringsutskottet: 1 ordinarie. Marie Lindqvist
Valberedningen: 1 ersättarplats. Jerker Halling
Kommunrevisionen: 1 ordinarie. Eva Magnusson
Göteborgsregionens kommunfullmäktige: 1 ordinarie. Marie Lindqvist
   

Resten av uppdragen togs beslut om i söndags den 30 november rörande platserna i nämnder och styrelser:

 

Byggnadsnämnden ordförande:  1 ordinarie. Lennart Svensson
Byggnadsnämnden ersättare: 1 ersättare. Stina Roempke
Kultur och Fritid: 1 ordinarie. Jessica Wetterling
Miljönämnden: 1 ordinarie. Lars Selin
Miljönämnden: 1 ersättare. Viktoria Eliasson
Skolnämnden och AU: 1 ordinarie. Ana Maria Stuparich

Social och Arbetsmarknad och i AU + ordförande i Social Utskottet:

1 ordinarie. Jerker Halling  
Tekniska nämnden: 1 ersättare Åke Nises
Utbildningsnämnden: 1 ordinarie. Dylan Abdali
Valnämnden: 1 ersättare. Eva Magnusson
Vård och Omsorg och i AU:  1 ordinarie. Marie Lindqvist
Styrelsen för stiftelsen Delbanco pensions-fond och uppförande av arbetarbostäder: 1 ordinarie. Eva Magnusson
Nämndemän till tingsrätten: 2 stycken. Holger Cannerfors, Barbro Glansén
Bolag Mölndals Energi: 1 ordinarie. Jan Kronberg
Bolag Mölndalsbostäder: 1 ordinarie. Marie Lindqvist
Bolag Parkeringsbolaget: 1 ordinarie. Ronny Lindqvist
Bolag MölnDala Fastighet AB: 1 ordinarie. Jan Jonsson
Bolag Förbos styrelse: 1 ersättare. Eva Magnusson

 

Valberedningen har haft ett digert arbete att få kamrater på rätt plats. Många var nominerade på respektive uppdrag dock inte alla. Detta ledde till 13 omröstningar. I valberedningen ingick:

 

Jan Jonsson                  0703-504981

Annika Jansson              0702-412463

Marie Nyman                 0768-887665

 

Av Jan Jonsson (V)

 

Ansvarig utgivare Vänsterpartiet Mölndal 2000-2014 Copyright © Webmaster 0703-504981.