Bildscener från "Livet i Kvarnbyn" 1982

 

 

Bildscen 1

De första agitatorerna kom till Mölndal i slutet

av 1800-talet. Bl.a. var August Palm här.

 

 

Foto: Jan Kronbergs fotosamling

Webbredaktör Jan Jonsson 2000-06-29