Forsåkersstrejken 1932

 

Forsåkers AB tillverkade bl.a. trassel. Bolaget hade ett hundratal textilarbetare anställda. Från början var dessa organiserade i Textilarbetarförbundet. På grund av missnöje med avtalet kom de flesta att gå med i den Syndikalistiska Arbetarfederationen. De kom att strejka för sin rätt att ha kvar sin fackförening.

 

Texten i bilden har följande lydelse: Sparkassetyp från Forsåker, sedd

från de strejkandes och alla ärliga arbetares synvinkel.

Arbetarna utestängdes från fabriken.

För att få börja arbeta igen var man tvungen att skriva på en lista där man förklarade att man lämnade den syndikalistiska organisationen. 25 arbetare skrev på och gick med i den av företaget startade sparkassan. De övriga arbetarna krävde att alla skulle anställas igen. När kravet inte uppfylldes beslutade man att gå i strejk den 15 januari 1932.

 

John S Johansson berättar:

 Arbetarna i allmänhet tog ställning för de strejkande trots att de var syndikalister. man menade att dom skulle ha bättre betalt, textilar- betarna hade det ju ändå sämre än pappersarbetarna. Statspolis rekvirerades, det var demonstrationer och möten. Borgmästaren var ute både två och tre gånger och läste upprors- lagen på Gamla torget.

 

Strejkbryteri

Ett 30-tal arbetare kom att bli strejkbrytare vilket ledde till demonstrationer. Dessa gick till så att man stod och tittade på när de som arbetat trots strejken gick hem på kvällen. Antalet som visade sin avsky mot strejkbrytarna varierade mellan ett par hundra och tusen personer. Mölndal hade vid denna tid 800 arbetslösa. Det uppstod strid om dessa skulle tvingas att ta arbete på Forsåkers fabriken. Ingen av de arbetslösa började arbeta där trots att en del förlorade sitt understöd. Någon strejk- kassa fanns inte. Det var insamlingar runt om i Sverige. Arbetslösa, som skulle tvingas att bli strejkbrytare, började förlora sina understöd. Allt detta gjorde att strejken tog slut efter 8 månader. De fackligt mest aktiva anställdes inte igen.

 

Läs mer i: Kommunisterna - första boken, CH Hermansson.

Den Röda Staden - Åren fram till 1939, Kronberg & Meuller. SAC 1910-1960, Jubileumsskrift, Arvidsson & Bergqvist.

 

Tillbaka  Skriv ut sidan