Krokslätts Folkets Hus 1932-64

 

Det första Folkets Hus byggdes i Skåne omkring 1890. Arbetarrörelsen behövde samlingslokaler. Ett av de som byggdes låg i Krokslätt. Det fanns redan en samlingslokal som kallades folkets hus men som var ägt av ett textilbolag. Det hade börjat förfalla.

 

 

Krokslätts Folkets Hus. Byggnaden såldes till en

 möbelhandlare 1964.

 

Källa: Föreningen Folkets Hus Krokslätt i Mölndal U. P. A, Göteborg 1965.

Det Röda Mölndal, Kronberg & Meuller.

1924 samlades personer från socialdemokraterna, fackklubbar från jäst- och textilfabriker samt Krokslätts kommunistiska ungdomsklubb. Möte beslutade att bilda en folketshusförening. Varje andel kostade 10 kronor. En del arbetare köpte andelar på avbetalning. Varje avbetalning kostade 1 krona. Det kom också att anordnas basarer, teaterföreställningar och danser.

 

1932 invigdes Krokslätts Folkets Hus. För att få ekonomin att gå ihop fanns det en biograf i huset. Det var biografen som bar upp ekonomin. Av många skäl kom man att få ekonomiska problem på 50-talet.

Det som slutligen tog knäcken på ekonomin var TV-ålderns intåg. Antalet bioföreställningar hade minskat från elva till tre per vecka. 1964 såldes huset.

 

 

Tillbaka  Skriv ut sidan