Hungerrevolten 1917

Första världskriget är inne på sitt tredje år.

 

Marknad på Gamla torget, Kvarbygatan  år 1910.

Vintern var svår. Arbetarna och deras familjer svälter.

Maten består av ruttna kålrötter och paltbröd. Det är brist på bröd, potatis, mjölk, socker och kaffe. Bristen på mat berodde till liten del på att Sverige var avspärrat. Sverige var fortfarande självförsörjande som jordbruksland. Orsaken var den stora matexporten till Tyskland och att de stigande priserna på kött och fläsk medförde att bönderna utfordrade sina djur med potatis och brödspannmål. Några kom att tjäna stora pengar på svartabörshandel.

Hungerrevolten började den 16 mars i Västervik. Den 22 april demonstrerade i Mölndal mellan 2000-3000 kvinnor. På den enda fanan stod det "Giv mera bröd". Myndigheterna skulle uppvaktas men dessa var bort- resta och demonstrationen upplöstes.

 

Lördagen den 5 maj blev det hungerupplopp i Mölndal.

Butikerna inventerades av de stora folkmassorna. Det började vid Rasmusssons och Elvira Hansson för att fortsätta ner till Gustavssons affär nere i Mölndals Bro. Där fördelades 5 säckar mjöl i 2 kilos portioner. 12 butiker besöktes. Man var ändå uppe hos Erik Johansson vid Stensjön och hos Melanders i Forsåker. Polisen fanns på plats men stod helt maktlös mot de stora massorna. Butiksinnehavarna tvingades att lämna ut det som fanns av livsmedel. I de flesta fall lämnades betalning men inga ransoneringskuponger lämnades.

 

På den tiden var 1 majdemonstrationen alltid första söndagen i maj. Militär till häst anlände söndagen den 6 maj, men de behövde inte ingripa. I demonstrationen gick först 500 barn med fredsflagor och sedan drygt 2500 vuxna. Göteborgs-Posten skrev att man kunde ha förståelse men "man måste beklaga och allvarligt fördöma att bekymren fått ett uttryck i denna form".

 

På grund av protesterna förbättrades livsmedelssituationen de närmaste veckorna. Livsmedelsnämnden fick in mera kålrötter och många fabriker lyckades genom sina kontakter få potatis att sälja till sina arbetare. Folkkök och barnbespisning inrättades också.

 

Källa: Det Röda Mölndal - åren fram till 1939, Kronberg & Meuller.

<Demokratins genombrott>

 

Tillbaka  Skriv ut sidan