Storstrejken 1909

 

Storstrejken var den första stora konflikten mellan SAF (Svenska arbetsgivareföreningen) och LO (Landsorganisationen). Lågkonjunktur hade lett till lönesänkningar. När SAF gjorde allmän lockout svarade LO med storstrejk i början av augusti. Strejkkassorna var för små. Fackföreningsrörelsen drabbades av ett stort nederlag och miste hälften av sina medlemmar. En borgerlig offensiv blev följden.

 

Bilden är från demonstration "Mot lönereduktion  Mot utsvältningslockouter För människovärdig existens". Plats: Kvarnbygatan i Mölndal år 1909.

I Mölndal strejkade mellan 1600 och 1700 arbetare.

Det var många konflikter mellan de strejkande och polis inklusive inkallad militär. Militären var förlagd vid Åby. Den senare välkända Kata Dahlström rapporterade till Textilarbetareförbundet:

"Stort möte i Krokslätt, där en lantbrukare Fredriksson upplåtit en äng åt oss. Detta sedan han åsett polisens oerhörda brutalitet mot de kämpande. Man har till och med ridit in på gårdarna och jagat flickorna. Flera tusen på mötet".

Kravaller uppstod också exempelvis vid spårvägens ändhållplats när vagnen kördes av en strejkbrytare. Trots hot om avsked fick alla på Papyrus börja arbeta efter strejken. På andra arbetsplatser svartlistades många av de strejkande. Många lämnade Mölndal på grund av detta. En  del emigrerade till Amerika och Norge.