Mäster Palm besöker Mölndal

 

August Palm, 1849 - 1922, var skräddare till yrket men det blev genom sitt kringresande som agitator en av förgrundsgestalterna i svensk arbetarrörelse. Var med och grundade det socialdemokratiska partiet 1889. I juni samma år besökte han Mölndal.

Han hade fått löfte av patron Torstensson att hålla ett möte på Forsåkers ägor. Mäster Palm gick till länsman för att anmäla mötet. Länsman vill förbjuda mötet men då Palm förklarade att länsman fick rätta sig efter lagen blev det bråk. Rasande lovade länsman Mäster Palm stryk varefter har knuffade Palm nedför en trappa. Palm anmälde länsman för landshövdingen som ville ha en förklaring. Länsman Gädda skrev:

"förnekat honom söndagen därpå eller den 16 dennes å egendomen Forsåker hålla ett socialistmöte om den allmänna rösträtten och dess betydelse" 

"och sedan Palm i ohövliga ordalag eller så kallad socialistton avfordrat mig en närmare förklaring över mitt nekande svar, han blev avvisad och då detta ej åtlyddes blev han utförd genom dörren och denna av mig stängd".

Patron Torstensson ändrade sig och mötet kom aldrig till stånd. Så här skrev han sin förklaring: "Efter att hava inhämtat vad å socialistmötet i Landalskogen under gårdagen förkommit finner jag mig ej kunna upplåta å denna egendom för det möte som herr August Palm där velat hålla".

 

Läs mer i: Den Röda Staden, Kronberg & Meuller. Ur en agitators lif, August Palm 1904. Född till Agitator, Palmgren 1971.

 

Tillbaka  Skriv ut sidan