Rut Adler från Lindome

 

Rut Adler föddes i april 1888 som en av fem syskon. Hennes mamma dog när Rut var liten. I ungdomsåren hörde Rut Adler vid en demonstration nere vid Söderåsen Hjalmar Branting tala. För första gången hörde hon en socialistisk förkunnelse. Hon var först liberal och först 1934 inträdde hon i Lindome arbetarkommuns kvinnosek-tion. Hon var socialdemokrat fram till 1940 då hon gick in i det kommunistiska partiet (SKP). I framgångsvalet 1946 valdes Rut Adler och Knut Karlsson in i Lindomes kommunfullmäktige för kommunisterna.

 

Redan tidigt användes Rut Adler som föredragshållare. Under sin socialdemokratiska tid engagerade sig Rut Adler starkt för tjeckoslovakiska flyktinghjälp och för Spanienhjälpen. I Göteborg var hon med om att bilda Sveriges första Spanienkommitté den 4 oktober 1936. Mot slutet av sin tid som socialdemokrat kom hon alltmer i opposition mot partiet och blev 7 februari 1940 utesluten från socialdemokraterna "p.g.a. kommunistisk aktivitet".

Lindome kommunistiska arbetarkommun bildades i oktober 1940. Bland de första medlemmarna märktes Knut och Signe Karlsson samt Rut Adler som just hade kommit med i SKP. I framgångsvalet 1946 valdes Rut Adler och Knut Karlsson in i kommunfullmäktige, som hade 25 medlemmar. 1940 försökte hon få till stånd ett visst praktiskt valsamarbete mellan Socialdemokraterna och kommunisterna i Lindome. Socialdemokraterna avböjde dock.

Under åren 1950 - 1962 var hon ordförande i Göteborgsavdel-ningen av Svenska Fredskommittén. När USA:s angreppskrig i Vietnamn kom fram i ljuset arbetade hon frenetiskt för att bekämpa förbrytelsen. Bland annat skrev hon många brev till president Johnson och hjälpte avdelningar inom svenska Kvinnors Vänsterförbund att under 1965 skriva protester till amerikanska ambassaden.

Vid brytningen inom VPK 1967 lämnade Rut Adler partiet och var fram till sin död 1969 medlem i KFML. Hon skrev mycket kritiska artiklar mot partiets linje. Även efter 1967 jobbade hon oförtröttligt vidare. Vid ålder av 80 år skrev hon brev till Tage Erlander om svensk EEC-anslutning. Två år tidigare hade hon haft en debatt i Göteborgsposten med statsministern i samma fråga.

Rut Adler är en människa som skulle skildras i en egen skrift. Det är så lite som kan fångas in här. Hon var kommunist, fredskämpe och humanist. En kämpande kvinna för socialismen och freden samt för kvinnorna.

Foto: Hämtat från Lindomes bibliotekshistoria.

Läs mer i bibliotekshistoria från Lindome om Rut Adler

Källtext: Det Röda Mölndal. Kronberg & Meuller

 

Tillbaka  Skriv ut sidan