Hjälp till Spaniens folk

 

Spanska inbördeskriget 1936 - 39 startade som en militärkupp mot den demokratiskt valda vänsterregeringen. Tyskland och Italien som var nazistiskt / fascistiskt sände trupper och vapen till stöd för högersidan. Nya krigsmetoder mot civilbefolkningen utprovades bl. a. genom terrorbombningarna av Guernica. För att stödja regeringen kom frivilliga från hela världen. 500 kom från Sverige varav ca en tredjedel stupade.

 

 

Ewald Karlsson som stupade

 i  Spanien.

Uppgifterna är lite osäkra men från Mölndal reste 3 unga män till Spanien och anslöt sig till internationella brigaden. En av dessa var Ewald Karlsson som stupade enligt uppgift vid Guadalajara. Ewald Karlsson bodde på Landshövdingegatan i Mölndal och var tävlingscyklist för Mölndals Cykelklubb. Han arbetade som metallar- betare på SKF i Göteborg.

 

1936 bildades en Spanienkommitté i Mölndal. Ordförande var den socialdemokratiska riksdagsmannen Gösta Andersson från Mölndal. Kommittén samlade pengar och kläder till Spaniens folk. Arbetarna vid Krokslätts fabriker försörjde 5 spanska flyktingbarn som vistades i Frankrike.

 

Källa: Det Röda Mölndal, Kronberg & Meuller.

 

 

<Spanska inbördeskriget>

 

Tillbaka  Skriv ut sidan