Störtfjällsgatan 112

431 35 Mölndal

Tel. 031-270679

 

Välkommen till www.vansterpartiet-molndal.se

  Tillbaka

 

De borgerligas rop på lägre löner ger bara fler riktigt fattiga pensionärer

16-03-03

 

Det finns två grupper i samhället som kommer att växa om de borgerliga partiernas rop på sänkta löner kommer att förverkligas. Gruppen riktigt fattiga pensionärer kommer att växa i antal och duvorna i parken att växa i omfång. Prognoser visar att nästan hälften av alla kvinnor födda 1954 kommer att bli fattigpensionärer. Skriver Wiwi-Anne Johansson riksdagsledamot (V), i ett debattinlägg i Aftonbladet.

 

 

Om lönerna sänks för dem som redan har de lägsta lönerna kommer även de fattigaste pensionärerna att bli fler, och än fattigare. Sänkt lön ger också sämre pension. Årskullen som är född 1954 är den första som inte får någon del av det förra pensionssystemet. Prognoser visar att nästan hälften av alla kvinnor som föddes 1954 kommer att bli fattigpensionärer.

 

Att gå till parken med en påse bröd och mata duvor är väl det enda nöje som i så fall återstår för de fattigaste pensionärerna om de borgliga får råda.

 

Nästan en kvarts miljon pensionärer i Sverige lever under EU:s fattigdomsgräns på 10 800 kronor enligt Pensionsmyndigheten. Merparten av dem är kvinnor, de flesta med endast en mycket låg garantipension.

De undersköterskor, servitriser, kallskänkor och kassörskor som det handlar om har slitiga jobb och orkar ofta inte jobba fram till pension, dessutom har många under sitt arbetsliv haft tim- och visstidsanställningar och tagit större delen av föräldraledigheten.

För Vänsterpartiet är sambanden mellan låga löner och låga pensioner mycket tydlig. Om vi inte vill att fattiga pensionärer ska bli ännu fattigare i framtiden måste vi kräva rätt till heltid och höja lönerna, inte sänka dem.

 

Att majoriteten av fattigpensionärerna är kvinnor beror också på det ojämställda uttaget av föräldradagar, som cementerar en traditionell fördelning av ansvar för hem, barn och inkomst. För att rucka på de sega mönster som styr kvinnor mot att ta större delen av det obetalda arbetet hemma, så måste vi också få en rättvis, individualiserad föräldraförsäkring.

 

Vänsterpartiet sitter inte med i pensionsgruppen eftersom vi inte stod bakom den pensionsuppgörelse som gav oss det nya pensionssystemet. Vi ställde inte upp på ett pensionssystem som missgynnar alla som inte kan arbeta länge och mycket eftersom det är lönen under hela arbetslivet som avgör hur hög inkomstpensionen blir. Premiepensionssystemet, PPM, bygger dessutom på orealistiska förväntningar på aktiemarknaden. Den allmänna pensionen ska inte innebära att individer tvingas spekulera med sina pensionsavgifter.

 

• Ett första steg är att tillsätta en parlamentarisk utredning om pensionerna och ge tillbaka makten över pensionsfrågan till riksdagen. Den nuvarande ordningen är odemokratisk eftersom insynen i gruppens arbete är minst sagt bristfällig och bestäms av Pensionsgruppen själv. Att påverka gruppen som handskas med allas våra pensioner inifrån är därmed helt omöjligt.

 

• Ett andra steg är att stärka inkomstpensionssystemet genom att låta premiepensionsavgiften gå till inkomstpensionerna. Det skulle avsevärt minska risken för att bromsen slår till. Det skulle gynna både dagens och framtidens pensionärer.

 

• I ett tredje steg behöver vi inse att det kan krävas politiska beslut om förstärkning av pensionssystemet om tillgångarna inte är tillräckliga.

 

Ett nytt pensionssystem, ett arbetsliv som inte sliter ut människor i förtid, högre lägstalöner, bort med oönskade deltider är ett bättre recept än borgarnas rop på sänkta löner.

 

De återkommande sänkningarna av pensionerna är ett tecken på att pensionssystemet är felkonstruerat och behöver göras om. Vänsterpartiet är redo att ta ansvar och vara med i arbetet med att skapa ett bättre system där pensionärer kan leva på sin pension.

 

De flesta pensionärer och äldre har sannolikt inte större lust att mata duvorna i parken än vem som helst. Att de borgerliga partierna i ett redan allvarligt läge driver på för lägre löner, och därmed sänkta pensioner, behöver därför mottas av betydligt högre proteströster än ett stillsamt duvkutter.

 

 

Wiwi-Anne Johansson

Talesperson i sjukförsäkringsfrågor (V)

 

Ansvarig utgivare Vänsterpartiet Mölndal 2000-2016 Copyright © Webmaster 0703-504981.