Störtfjällsgatan 112

431 35 Mölndal

Tel. 031-270679

 

Välkommen till www.vansterpartiet-molndal.se

  Tillbaka

 

Vi har råd att inte fatta orimliga beslut om ensamkommande

17-04-20

 

 

Inlägget i frågan om åldersuppskrivningarna av ensamkommande barn som två socialsekreterare initierade i MP förra veckan, har resulterat till ett debattinlägg. När social- och arbetsmarknadsnämnden fattade sitt beslut den 20 december reserverade sig undertecknad - Jerker Halling (V) - tillsammans med Kader Hamakarim (MP), mot beslutet. Reservationen lät så här:

 

 

 

”Social- och arbetsmarknadsnämnden fattar beslut om att de ensamkommande barn som genom beslut av annan myndighet än Mölndals stad bedömts vara myndiga ska överlämnas till Migrationsverket såvida det inte föreligger vårdbehov. Nämnden kan dock göra undantag för de barn som uppenbart bedöms som underåriga. Beslutet ska underställas sociala utskottet. Beslutsalternativet innebär samtidigt en begäran till kommunstyrelsen om att nämnden tillförs medel.

 

Och med ´uppenbart´ menas att socialsekreterare, god man, kontaktperson vid boendet och lärare vid skolan är överens om att personen är under 18.”

Det här innebar att man inte skulle godta de högst oklara åldersuppskrivningarna av dessa ungdomar. (Som Migrationsverket själv nu har insett det orimliga med). Förvaltningen räknade med en extra kostnad på sju miljoner kronor för de tio personer det troligtvis handlade om. Detta i en kommun som under det senaste året gick plus med 98,4 miljoner kronor. (Social- och arbetsmarknadsnämnden gick plus med 16,3 miljoner kronor).

 

Så till skillnad från majoriteten så anser vi att pengar finns för att slippa fatta dessa orimliga beslut. Pengar som dessutom troligtvis betalas tillbaka av Migrationsverket när deras överklaganden går igenom. Men oavsett pengarna så har Malin Lindberg och Liza Bornhall rätt i att man bryter mot barnkonventionen som Sverige har skrivit under att följa. Därför menar jag och Vänsterpartiet i Mölndal att man ska ställa sig bakom nätverket ”Vi står inte ut men slutar inte kämpa” :s krav:

 

 

1. Att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av ensamkommande barn och unga som befinner sig i asylprocess i suicidpreventivt syfte.

 

2. Att Migrationsverket fryser alla utvisningar för ensamkommande barn och unga omedelbart utifrån den rättsosäkerhet och brist på kunskap om barnperspektivet som råder på Migrationsverket.

 

3. Att ge amnesti för alla ensamkommande barn och unga som varit i Sverige mer än ett år.

 

Jerker Halling

Vänsterpartiet Mölndal

Ledamot i social- och arbetsmarknadsnämnden och ordförande i sociala utskottet

 

Ansvarig utgivare Vänsterpartiet Mölndal 2000-2017 Copyright © Webmaster 0703-504981.