Störtfjällsgatan 112

431 35 Mölndal

Tel. 031-270679

Mobil 0709-802762

Välkommen till www.vansterpartiet-molndal.se

  Tillbaka

 

Vänsterpartiet ökar i Mölndal och får ytterligare mandat

14-09-24

 

På lokala planet i Mölndal fick vänsterpartiet – 7,97 (6,5) procent i första valkretsen och 5,84 (4,8) i andra valkretsen, enligt slutlig räkning.

Inomparentes är 2010 års valsiffror för vänsterpartiet. Partiet fick tillbaka sitt mandat som man förlorade 2010. Således har vi 2 mandat i vardera valkrets, totalt 4 mandat. Visst är det roligt att ökade vårt valresultat i Mölndal i kommunalvalet. Totalt blev resultatet 6,87 procent. Mot 5,6 2010.

 

 

 

Första valkretsen i Mölndal med 30 mandat

 

22,85%
3,66%
10,16%
4,60%
27,35%
7,97%
12,24%
9,75%

     M         C           FP           KD        S            V         MP        SD

 

Andra valkretsen i Mölndal med 31 mandat

 

23,91%
5,01%
9,95%
5,06%
28,09%
5,84%
10,12%
10,71%

   M           C          FP           KD         S           V          MP         SD

 

På lokala planet i Mölndal fick vänsterpartiet – 7,97 (6,5) procent i första valkretsen och 5,84 (4,8) i andra valkretsen, enligt slutlig räkning.

Inom parentes är 2010 års valsiffror för vänsterpartiet. Partiet fick tillbaka sitt mandat som man förlorade 2010. Således har vi 2 mandat i vardera valkrets, totalt 4 mandat. Visst är det roligt att ökade vårt valresultat i Mölndal i kommunalvalet. Totalt blev resultatet 6,87 procent. Mot 5,6 2010. Om man däremot tittar på landstingsvalet för Mölndal så fick vänsterpartiet 7.2 procent. I detta valet var vi starkare, vad det kan bero på får man senare titta närmare på.

 

Följande ordinarie ledamöter samt ersättare som valdes efter poströsträkningen till kommunfullmäktige

 

Ordinarie Marie Lindqvist

Habiliteringsassistent. Mobil 0703-273065

Ordinarie Jessica Wetterling Stödassistent. Mobil 0705-573909

Ordinarie Åke Nises Verkstadsarbetare. Mobil 0708-275505

Ordinarie Ana Maria Stuparich Förskollärare. Mobil 0762-524044

Ersättare Jerker Halling Socionom. Mobil 0705-223565

Ersättare Ronny Lindqvis

0709-802762

     

 

Ordinarie ledamot, Jessica Wetterling kom även i regionfullmäktige.

Om någon av namnen avgår från kommunfullmäktige kommer Ronny Lindqvist Mobil 0709-802762 i Mölndal att gå in enligt turordningen. Wiwi-Anne Johansson lämnar uppdraget 1 nov-2017.

 

För mer information om resultaten: http://www.val.se/val/val2014/slutresultat/protokoll/protokoll_1481K.pdf

 

Mölndals Kommunfullmäktige består av 61 ledamöter varav (v) har 4 ordinarie ledamöter och två ersättare. Uppdatering kommer att göras efterhand som nya uppgifter kommer fram för 2014-2018.

Tittar man på valresultatet så har de rödgröna 29 mandat och alliansen 26 mandat och SD får 6 mandat. Den rödgröna är störst och kan ta över rodret i Mölndal, men SD är vågmästare.

Den nya konstellationen är "Majoritet Mölndal" bestående av S, V, MP och KD som skall styra Mölndals stad.

 

Uppgifter för 2015-2018

För att se samtliga uppdrag som vänsterpartiet i Mölndal har; Läs mer

Denna lista utgör de som har uppdrag i kommunfullmäktige och styrelseuppdrag.

Vill du kontakta någon av ledamöterna, som finns på förteckning, kan du nå dessa per telefon eller e-post. Du är alltid välkommen.

 

Kommunala gruppens möte, som börjar klockan 16.00 till 18.30 på Villa Aurora på söndagar för rapporter och att gemensamt diskutera samt förbereda kommunala ärenden, och det politiska agerandet i kommunfullmäktige, nämnder och styrelser.

Gruppmötena är obligatoriska för fullmäktigeledamöterna för de som har kommunala uppdrag i styrelser och nämnder för diskussionerna samt rapportering.

 

Kommunfullmäktiges möten börjar klockan 18.00 i Stadshuset.

 

 

År 2017

Gruppmöte

År 2017

Kommunfullmäktiges möte

22 februari

22 mars

19 april

17 maj

21 juni

20 september

18 oktober

15 november

13 december

 

 

Kommunfullmäktigeuppdrag för  2014-2018

Namn Adress Telefon

Ordinarie 

Kommunfullmäktige

Marie Lindqvist Eklanda Hage 1 C, 431 49 Mölndal 0703-273065

Ordinarie

Kommunfullmäktige

Jessica Wetterling

Smörkullegården 14, 437 30 Lindome

0705-573909

Ordinarie

Kommunfullmäktige

Åke Nises

Axgatan 14, 431 40 Mölndal

0708-275505

Ordinarie

Kommunfullmäktige

Ana-Maria Stuparich

Delbancogatan 11 F, 431 35 Mölndal

0762-524044

Ersättare

Kommunfullmäktige

Jerker Halling

Kondorsgatan 10 A, 431 33 Mölndal

0705-223565

Ersättare

Kommunfullmäktige

Ronny Lindqvis Fässbergs Västergård, 431 90 Mölndal 0709-802762
       
       
       

 

Av Jan Jonsson (V).

 

Ansvarig utgivare Vänsterpartiet Mölndal 2000-2016 Copyright © Webmaster 0703-504981.