Störtfjällsgatan 112

431 35 Mölndal

Tel. 031-270679

 

Välkommen till www.vansterpartiet-molndal.se

  Tillbaka

 

 

 

Nooshi Dadgostar (V) besökte Mölndal och talade om bostadspolitik

17-05-30

 

 

På ett välbesökt möte på Villa Aurora diskuterades bostadspolitikens utveckling över tid. Hur har bostadspolitiken ändrats och varför spelar det roll för hur många bostäder som byggs? Vad har vi i Sverige egentligen för bostadspolitiskt mål? Vi gick igenom vilka krav Vänsterpartiet driver, hur många av dom som ligger i statsbudgeten idag och vad mer vi kan göra. Vi avhandlade allt från höga bostadspriser, byggande av fler hyresrätter och hur vi får ökad jämställdhet i boendet.

 

 

Vänsterpartiet vill bygga bort bostadsbristen, och störst är bristen på hyresrätter.

Unga människor är värda att kunna flytta hemifrån och påbörja sina vuxenliv. Det är också viktigt att det finns möjlighet att flytta dit det finns jobb och utbildningsplatser. Vänsterpartiet menar att politiken kan och bör ta ett aktivt ansvar för att komma till rätta med bostadsbristen. 

 

Tillsammans med regeringen har vi därför under den här mandatperioden infört olika former av investeringsstöd i syfte att öka byggandet av miljövänliga hyresrätter med rimliga hyror. Vi har även infört ett upprustningsstöd som ska gå till renoveringar av flerbostadshus i miljonprogramsområdena runt om i landet.

Vi tycker att det skall finnas bostadsförmedlingar i alla kommuner så att man kan få en bostad utan att ha speciella kontakter. Allmännyttan ska värnas och hyresgästernas ställning stärkas. Vi säger nej till marknadshyror.

 

Läs mer i riksdagsmotionen ”Bra bostäder åt alla”:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/bra-bostader-at-alla_H4021736

 

Nooshi är riksdagsledamot, ledamot i civilutskottet och vänsterpartiets talesperson i bostadsfrågor.

Hon var den första vänsterpartisten på DN:s lista över intressanta politiker inför 2017. Redan under sin första riksdagsperioden gör Nooshi stort avtryck i partiets politik, och förhandlingar med regeringen. 22 maj kommer hon till Mölndal kl 18.00 på Villa Aurora Störtfjällsgatan 112. Bostadspolitiken med boendekostnaderna blir huvudfrågan.

 

 

Ansvarig utgivare Vänsterpartiet Mölndal 2000-2017 Copyright © Webmaster 0703-504981.