Störtfjällsgatan 112

431 35 Mölndal

Tel. 031-270679

 

Välkommen till www.vansterpartiet-molndal.se

  Tillbaka

 

Vänsterpartiet Mölndals årsmöte är verkligen engagerande och aktivt

17-01-29

 

 

 

En aktiv och livlig debatt präglade årsmötet. Medlemsantalet är stabilt och partiets utveckling lovar inför kommande val att opinionssiffrorna ökar. I verksamhetsplanen ställs större krav på större aktiviteter inför 2018 års val. Till ordförande för att hålla årsmötet valdes Pia Jacobsson från Kungälv. Lars Selin omvaldes som ordförande för ytterligare ett år.

 

 

I verksamhetsberättelsen för 2016 ser man att medlemsmötena har varit intressanta Bl.a. har Amineh Kakabaveh varit här och talat om Hedersförtryck. Vidare har man haft bl.a. haft Websändning med Ulla Andersson och Jonas Sjöstedt. Bland annat var 1 Majmötet mycket välbesökt.

Ser man på verksamhetsplanen för 2017 finns en hel del frågor och ställningstagande med krav på större aktivitet. Bl.a. att man måste synas mer. Våra cykelaktioner togs upp på årsmötet. Vår valcykel (3-hjuling) kan användas bättre för att både synas och nå kontakter med människor i bl.a. i centrala delarna i kommunen. Vidare måste man förbereda valrörelsen 2018.

 

Vänsterpartiet kommunala verksamhet har varit mycket aktiv.

Vänsterpartiet har ett stort antal kommunala platser i olika nämnder och styrelser. Framkommer att i bl.a. Miljönämnden att vänsterpartiet sagt nej till giftbesprutning av golfbanor, där man varit det enda parti som stått för det mest miljövänliga alternativet. Ordförande i Byggnadsnämnden har varit representerat av en vänsterpartist ”Lennart Svensson”. I vård och omsorg där vänsterpartiet har en representant, framgår att man startat genomförande att dra ner på antal timanställda i förvaltningen och i stället anställa fler tillsvidareanställda. Vänsterpartiet kommer inte att stödja ett beslut om att genomföra ”LOV”

Lagen om valfrihetssystem – man vill inte lägga ut bl.a. äldreomsorgen på privat driven verksamhet alltså att inte konkurrensutsätta kommunalverksamhet.

 

När det gäller valet av styrelse framgår att man utsett 7 ordinarie ledamöter och 3 suppleanter.

Att till ordförande för en ny period omvaldes: Till ordförande Lars Selin, till kassör valdes Viktoria Eliasson. Bland övriga styrelseledamöter: Axel Nord, Jerker Halling, Joakim Ramberg, Mikael Sjöberg och Marie Lindqvist. Bland suppleanterna valdes: Annika Svengren, Karin Hansson och Maria Friberg.

 

Sammanfattningsvis framkommer att årsmötesdeltagarna var taggade som man säger och att det var en bra debatt i frågorna som höll på i närmare fyra timmar. Vart man kan se är att medlemmarna, ser ett val 2018 och att partiet måste vara klar över vilken politik man skall driva i Mölndal.

 

 

Av Jan Jonsson (V)

 

Ansvarig utgivare Vänsterpartiet Mölndal 2000-2017 Copyright © Webmaster 0703-504981.