Störtfjällsgatan 112

431 35 Mölndal

Tel. 031-270679

Mobil 0709-802762

Välkommen till www.vansterpartiet-molndal.se

  Tillbaka

 

Majoritet Mölndal - S, MP, V och KD presenterar sin programförklaring

14-12-13

 

 

Det har varit en intressant och trevlig resa att mejsla fram denna programför-klaring tillsammans med övriga partier i Majoritet Mölndal, säger Marie Lindqvist V. Ärendet kommer upp på kommunfull-mäktiges bord den 17 dec. Programför-klaringen tillkom i stort samförstånd, men vi är ändå fyra olika partier som var för sig kommer att fortsätta föra fram våra respektive partiers åsikter. Det är vi alla överens om.

 

 

Vi fyra partier som arbetat med programförklaringen, Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna kom redan från start fram till att vi ville arbeta fram en programförklaring som presenterade de gemensamma punkter som Majoritet Mölndal går fram med under mandatperioden 2014-2018.

 

Genom att lägga fokus på en målstyrd process, istället för att som tidigare först och främst tänkt ekonomi som styrmedel blir det ett nytt sätt för förvaltningar och nämnder att tänka. Genom att betona de värderingar som ligger till grund för de fyra partier som står bakom programförklaringen lyfter vi i den fram stadens Bemötandeplan, barnperspektivet, stadens miljömål och ett socialt perspektiv som vi tycker saknats föregående mandatperioder. Genom att konkretisera dessa värderingar i en del punkter, t.ex. sociala företag, jämställdhet, färre barn i barngrupperna i barnomsorgen, fler vuxna i skolan, översyn av fritids, ändrad resursfördelningsmodell inom skolan, omsorg dygnets alla timmar, ökad tillgänglighet till biblioteken och Kulturskolan, rätt till heltid o.s.v. vill vi visa var vi vill fördela stadens resurser.

 

Det har varit en intressant resa att mejsla fram denna programförklaring tillsammans med övriga partier i Majoritet Mölndal, och en trevlig och bra resa, säger Marie Lindqvist V. Programförklaringen tillkom i stort samförstånd, men vi är ändå fyra olika partier som var för sig, kommer att fortsätta föra fram våra respektive partiers åsikter. Det var vi alla överens om.

 

 

I förorden säger de fyra partierna följande:

Mölndal ska styras med tydliga mål. Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna är tillsammans den styrande majoriteten i Mölndal mandatperioden 2014-2018. Vi, Majoritet Mölndal, menar att en god ekonomi i samspel med ekologiska och sociala ramar är förutsättningar för ett gott samhälle. Med vår programförklaring vill vi visa vår gemensamma politiska inriktning och på vilket sätt vi strävar mot ett ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbart Mölndal.

Vi bär på en framtidstro. Det finns mycket positivt att bygga vidare på och stora möjligheter till ett gott liv för stadens invånare. I Mölndal finns stad och land, en rik historia och mångfald bland invånare och näringsliv. Den livfulla stadskärnan stärker hela Mölndals utveckling och förstärks med attraktiva stadsdelar. Genom att förtydliga och utveckla stadens bidrag till Göteborgsregionens kommunalförbund och Västra Götalandsregionen stärks vi och vår omvärld. Vi ska ta tillvara på de goda förutsättningarna och utveckla ett jämlikt och jämställt samhälle där ekonomin blomstrar.

 

Utgångspunkten för programförklaringen är Mölndal Vision 2022 med de tre fokusområdena. Här beskrivs hur vi kommer att utveckla verksamheten de kommande åren. Programförklaringen är utgångspunkten för det årliga budgetarbetet och för styrningen av stadens förvaltningar och bolag.

Med programförklaringen styr vi mot visionen som sammanfattas: ”Mölndal är den hållbara staden där alla får chansen. Med mod och kreativitet förstärker vi Västsverige.”

 

Läs hela programförklaringen

 

För mer information kontakta:

Marie Lindqvist Vänsterpartiet, Ledamot i Kommunstyrelsen.

 

 

Ansvarig utgivare Vänsterpartiet Mölndal 2000-2014 Copyright © Webmaster 0703-504981.