Störtfjällsgatan 112

431 35 Mölndal

Tel. 031-270679

 

Välkommen till www.vansterpartiet-molndal.se

  Tillbaka

 

Gammal panna byggs om och Mölndals Energi blir helt fossilfritt

15-12-04

 

 

Gammal panna byggs om för att eldas med biobränsle. Styrelsen för Mölndals Energi har nyligen tagit ett steg till att all produktion i Mölndal av värme till fjärrvärmenätet skall vara fossilfri. All elproduktion är redan helt fossilfri. Ibland är det riktigt kul att vara med och delta i en beslutsprocess som leder till att Mölndal nu tar ett avgörande beslut, säger Jan Kronberg (V) ledamot i Mölndals energis styrelse.

 

Det finns en gammal panna kallad ”Panna 1” som inte kan eldas med biobränsle. 

Den kommer att byggas om så att den skall kunna eldas med samma bränsle som den sist byggda pannan eldas med.

Det är transportörerna till pannan som måste byggas om. När detta är klart kommer Mölndals fjärrvärmenät vara helt fossilfri och därmed inte bidra till koldioxidutsläpp.

 

Olja kommer dock fortfarande behövas som reservkraft. Reservkraft kan behövas dagar när det är kallt och en av våra två pannor går sönder.

 

”Ibland är det riktigt kul att vara med och delta i en beslutsprocess som leder till att Mölndal nu tar ett avgörande beslut mot ett samhälle som inte längre bidrar till den globala klimatuppvärmningen”.

 

 

Enligt den årliga Nils Holgersson-rapporten från HSB m.fl. har Mölndal Energi Sveriges sjunde lägsta elnätsavgift.

 

Undersökningen använder sig av metoden att förflytta ett typhus mellan landets alla kommuner och jämföra kostnaderna. I årets rapport analyserades 290 elnät. Enligt Nils Holgersson-rapporten blir elnätpriset för typfastigheten 50,4 öre/kWh i Mölndal Energis elnät medan den i det dyraste elnätet är 113,6 öre/kWh, alltså mer än dubbelt så högt.

 

I närområdet kan man jämföra Mölndal Energis priser med elnätpriset i Kållered och Lindome på 89,2 öre/kWh (plats 246), Härryda med 74,0 öre/kWh (plats 107) och Kungsbacka 86,3 öre/kWh (plats 191).

 

VD, Christian Schwartz kommenterar rapporten från Nils Holgerssons avgiftsstudie för år 2015 på följande sätt:

- Vi har genom ett långsiktigt arbete med vårt elnät kunnat bibehålla låga nätavgifter. Genom god framförhållning och långsiktigt underhåll har detta åstadkommits samtidigt som vi haft få avbrott och störningar i vårt elnät. Vår långsiktighet och medarbetarnas mycket goda arbete har därmed kommit våra kunder till stor nytta.

 

Nils Holgersson redovisar inte avbrottsstatistik men även här ligger Mölndal Energi mycket bra till.  

Sammantaget har en kund hos Mölndal Energi bland de billigaste nätavgifterna i landet och dessutom ett högkvalitativt elnät med få avbrott.

 

 

Jan Kronberg (V)

Ledamot Mölndals Energi

 

 

Ansvarig utgivare Vänsterpartiet Mölndal 2000-2015 Copyright © Webmaster 0703-504981.