Störtfjällsgatan 112

431 35 Mölndal

Tel. 031-270679

 

Välkommen till www.vansterpartiet-molndal.se

  Tillbaka

 

Helkväll om "Nato eller fred" med (V) Mölndal

17-03-15

 

 

Stig Henriksson Vänsterpartiet, riksdagsledamot och ledamot i försvarsutskottet samt suppleant i trafikutskottet, gästade (V) Mölndal på tisdagskvällen den 14 mars i ämnet "Nato eller fred". Han är Vänsterpartiets försvarspolitiske talesperson och riksdagsman sedan valet 2014. Han har tidigare varit kommunstyrelsens ordförande i Fagersta där partiet hade ensam majoritet.

 

 

Ett sammandrag av kvällens möte.

Hotbilden som skapas fram, ger förutsättningar för att gå med i Nato. Det är den bilden vi matas med vid varje tillfälle. Den borgerliga alliansen är de största påskyndarna. Att säga ja till Nato är att gå med i krig utan eget val. Att helt enkelt förklara krig. Man frågar sig är det detta vi vill ha?

 

För att inte gå med i Nato krävs, om vi skall göra oss trovärdiga, att göra satsningar på ett eget folkligt försvar. Våra försvarsutgifter är i dag på 45 miljarder plus de 500 000 miljonerna som tillkommit i dagarna. Stig gjorde en fantastisk sammanställning och vände både ut och in på frågeställningarna som kom fram om Natos utveckling.

 

Den Svenska debatten: Säkerhetspolitiken – inte bara försvar. Försvarspolitiken – inte bara militära. Risker, hot och mer – inte bara anfall.

 

Världsläget.

Stig tog upp om det aktuella världsläget om bl.a. Trump, Putin, Al Assad, Erdogan om hur utvecklingen ter sig. Kärnvapen ingår i Natos doktrin, Turkiet som tar död på sin egna befolkning och händelserna i  Krim/Ukraina händelserna.

 

Stig berättade om tre motioner och dess innehåll som partiet lagt fram och som rekommenderas att läsas.

 

- Fred och säkerhetspolitiken, nr 159

- Kärnvapen, nr 156

- Civila samhällets behov.

 

Angående kränkningarna inom svenskt territorialområde som rapporteras, så har dessa varit 20 stycken, varav 1 av dessa stod Ryssland för. Resten av kränkningarna utgjordes av Natoländer och USA. Detta talar man inte så mycket om.

Man kan säga att vi nästan är med Nato: 29:e medlem, dock utan att vi har en säkerhetsgaranti.

 

En helkväll att tala om utvecklingen inom Nato och alla frågorna runt kräver sin tid med alla kringfrågor och i efterföljande debatt, som kan sägas är viktig och kräver ett brett innehåll. I vart fall säger vi nej till Nato.

 

Här kan du nå stig.henriksson@riksdagen.se


 
Av Jan Jonsson

 

 

 

Ansvarig utgivare Vänsterpartiet Mölndal 2000-2017 Copyright © Webmaster 0703-504981.