Möten och sammankomster

Aktuellt:

 

Styrelsemötena förläggs på Villa Aurora i Mölndal enligt följande dagar tills vidare för år 2017  klockan 18.00 till 20.00, om inget annat anges.

 

   

Styrelsemöte

2017

Medlemsmöte

2017

17 jan 18-20.00

29 jan 16-19 Årsmöte
 06 feb "  
 06 mars" 14 mars Nato eller fred med Stig Henriksson
 03 april"  
08 maj"

1 Maj möte på stadshusplan kl. 10.30-11.30

12 juni  22 maj kl 18.00 angående bostadspolitiken

5 sept

 
2 okt  

6 nov

 

4 dec

10 dec julfest kl 15.00

Info om medlemsmötena 2017

 

Har du synpunkter?

Ring eller mejla till Lars Selin, ordförande för Vänsterpartiet i Mölndal.

 

På vänsterpartiets årsmötet 1 mars 2015 valdes Lars Selin till vänsterpartiets ordförande.

larsselin@telia.com

Mobil 0706-707144.

 

 

 

Kommunala gruppens möten innan kommunfullmäktige på Villa Aurora söndagar klockan 16-18.30, 2017.

Vid vissa tillfällen ändras tiderna.

 

19 feb kl 14-16.30

19 mars kl 17-19.30

 16 april kl 16-18.30

14 maj "

18 juni "

18 sept "

16 okt "

13 nov "

11 dec "