Störtfjällsgatan 112

431 35 Mölndal

Tel. 031-270679

 

Välkommen till www.vansterpartiet-molndal.se

  Tillbaka

 

Kommunstyrelsens sammanträde 2017-10-25

17-11-02

 

Kommunstyrelsens sammanträde innehöll även idag Budget 2018 samt plan 2019-2020. Denna punkt brukar inte debatteras i större grad under kommunstyrelsens sammanträde, utan debatten tas i Kommunfullmäktige. Budgetberedningens förslag antogs. Moderaterna och Liberalerna hade egna förslag till budget som de presenterade på dagens sammanträde. Men först inleddes dagens sammanträde med tre informationspunkter.

 

 

Först ut var Ann-Marie Wennberg Sjukhusdirektör på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

SU är ett av Europas största och ledande universitetssjukhus.

Det har flest rikssjukvårdsuppdrag i landet.

Specialistsjuksköterskor för Västra Götalandsregionen.

Det är Göteborgsområdets sjukhus.

Tre mål: Akutsjukvård i toppklass. Värde för patienterna. Landets ledande universitetssjukhus.

Ann-Marie berättade om hur dagens frontforskning kommer att vara morgondagens rutinsjukvård. Tex teledermatologi, att titta på hudförändringar via smartphone. Det är inte infört ännu, p.g.a. datasäkerhetsfrågor.

 

Monica Holmgren, förvaltningschef vård och omsorg, stod för dagens andra informationspunkt.

Den handlade om framtidens vårdstrategi i Mölndals stad. 

Även hon pratade om hur man stöter på problem när det gäller IT säkerheten. Det finns massor av tekniklösningar. Vi måste vara modiga och pröva tekniken. 

 

Jörn Engström, tjänsteman på VG-regionen, stod för dagens tredje informationspunkt. Information om Målbild Koll 2035. Kollektivtrafikprogram för stomnätet i Göteborg, Mölndal och Partille. Man har nu fått till en enklare och tydligare struktur på dokumentet i slutversionen. Det är inga större ändringar i kvalitetsmål och utvecklingsprinciper.

Man har tydligare och mer renodlade koncept, t.ex. metrobuss, stadsbana, citybuss.

Mål: Stödja en hållbar region- och stadsutveckling. Underlätta ett enkelt vardagsliv och att öka andelen resor med kollektivtrafik, cykel och gång. Områdestrafiken ska vara ändamålsenlig och nära. Kopplar till stomnätet och knyter ihop områden.

Utveckling och flexibilitet.

Bytespunkter.

Man har även tittat längre fram, 2050 - Möjlig utveckling. De åtgärder man föreslår nu ska fungera då också. Kostnadsuppskattning för åtgärder är på runt 25 miljarder, varav 7 mdkr ingår i Sverigeförhandlingen.

 

Efter de tre informations punkterna var det dags för beslutspunkterna. 

Vi började med att föreslå Kommunfullmäktige att anta Målbild Koll 2035.

Sedan godkände kommunstyrelsen förslaget till bredbandsstrategi, med några ändringar, och lämnade ärendet vidare till Kommunfullmäktige för antagande.

En motion från Liberalerna hade bordlagts p.g.a. att bredbandsstrategin inte var antagen när motionen kom upp första gången. Denna gång hade bredbandsstrategin godkänts, så motionen kunde nu anses besvarad till största delen och avslogs på en punkt. Även en annan motion, ang. att motverka klotter och skadegörelse, från Liberalerna ansågs besvarad med hänvisning till det uppdrag tekniska nämnden fick i juni då Kommunfullmäktiges mål och indikatorer antogs.

 

En motion från Moderaterna ang. att implementera Förskolebrevets riktlinjer och integritetspolicy avstyrktes. En annan motion från Moderaterna, ang. att starta en fritidsbank, tillstyrktes.

 

En motion från SD, ang. att införa parkeringsskiva, avstyrktes. P-skiva används på parkeringar som är tidsreglerade och då Mölndal endast har ett fåtal parkeringsplatser som är tidsreglerade, gjordes bedömningen att det inte var till fördel att införa ännu ett system för parkering för den begränsade nyttan som det skulle innebära.

 

Kommunstyrelsen innehöll även idag punkten Budget 2018 samt plan 2019-2020.

För den som vill titta på denna omfångsstora handling, som kommer upp inför kommunfullmäktiges möte och fastställs definitivt. Kan ju titta på den nu. Klicka på länken.

Denna punkt brukar inte debatteras i större grad under kommunstyrelsens sammanträde, utan debatten tas i Kommunfullmäktige. Budgetberedningens förslag antogs. Moderaterna och Liberalerna hade egna förslag till budget som de presenterade på dagens sammanträde.

 

 

För Vänsterpartiet

Marie Lindqvist (V)

Ledamot i Kommunstyrelsen

 

 

 

Ansvarig utgivare Vänsterpartiet Mölndal 2000-2017 Copyright © Webmaster 0703-504981.