Störtfjällsgatan 112

431 35 Mölndal

Tel. 031-270679

 

Välkommen till www.vansterpartiet-molndal.se

  Tillbaka

 

Rapport från Kommunstyrelsen 7 juni. Extraärende tas upp innan Kommunfullmäktige 21 juni

17-06-16

 

Kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni skulle varit terminens sista, men det blev istället det näst sista då några extra ärenden kommer att behöva behandlas innan Kommunfullmäktige 21 juni. Men sammanträdet den 7 juni innehöll en stor mängd punkter - 43 stycken. I denna digra skörd av ärenden fanns en salig blandning bl.a. planuppdrag för bostäder, budget för 2018 och några motioner. Skriver Marie Lindqvist i denna rapport.

 

Ny chef för Skolförvaltningen

Om jag ska lyfta några intressanta ärenden kan jag börja med anställningen av en ny chef för Skolförvaltningen. Då nuvarande chef Elisabeth Jacobsson går i pension har nu en ny chef anställts fr.o.m. 14 augusti 2017. Det är Fredrik Hellsten som närmast kommer från Svenljunga kommun där han varit barn- och utbildningschef som blir Skolförvaltningens nya chef. 

 

Ny stadspark i Mölndal

Tekniska förvaltningen fick godkänt att genomföra medborgardialog om en ny stadspark i Mölndal. Denna medborgardialog påbörjades redan den 5/6 på Pellekan dagen och var välbesökt. 

 

Avtal om hyresavtal avseende de nya bibliotekslokalerna i Mölndals centrum, skickas tillbaka

Det var några hyresavtal som skulle godkännas, bl.a. avtalet avseende de nya bibliotekslokalerna i Mölndals centrum, men de beslutades skickas tillbaka till Kommunstyrelsens arbetsutskott för att de där skulle kunna kontrollera några detaljer innan avtalen godkänns. Vid sådana här ärenden som rör avtal är det ju av stor vikt att alla inblandade parter är väl införstådda med vad avtalet innebär, vilket gjorde att politiken kände att man ville kolla några detaljer extra innan man godkänner avtalet. Att inte godkänna ett avtal med en gång innebär ju inte, som pressen skriver, automatiskt att alla politiker är negativa till avtal som skickas tillbaka. Det handlar om att man vill vara noggrann och säker på att det avtal man har framför sig är ett bra avtal för staden. 

 

Det var några motioner som behandlades på mötet också. 

Bl.a. hade Liberalerna en motion om att kartlägga och förebygga hedersrelaterat våld och förtryck. Då detta är något man redan arbetar med i staden så ansågs motionens två att-satser besvarade. Det pågår ett arbete som förhoppningsvis leder fram till en övergripande handlingsplan, så att alla de som jobbar inom staden och kommer i kontakt med dessa frågor har en plan att utgå ifrån i sitt dagliga arbete. Mycket viktig fråga tycker vi i Vänsterpartiet! 

 

En annan motion var Moderaternas motion om lika villkor till lek och utveckling för förskolebarn i Mölndals stad. Det hela handlade om den inomhus- och utomhusmiljö våra förskolebarn befinner sig i när de är på sina förskolor. Även denna motion ansågs besvarad då det finns ett funktionsprogram för nyproduktion där sådana här frågor hanteras, plus att man varje år i budgeten avsätter medel för reinvesteringar. Besiktningar och kartläggningar av underhållsbehov sker löpande, Skolförvaltningen är ansvariga för prioriteringsordningen på underhållsåtgärderna. 

 

Den tredje motionen som var med på dagordningen var från Centerpartiet och handlade om förmånscykel till Mölndals stads anställda. Denna motion tillstyrktes med avsikten att detta ska kunna tillhandahållas senast år 2019. 

 

Vänsterpartiets hjärtefråga, hemlagad mat i hemtjänsten

Angående en av Vänsterpartiets hjärtefrågor, hemlagad mat i hemtjänsten, kunde man konstatera att det nu fanns pengar för detta i budgeten för 2018. Kommunens kvarnar maler långsamt, men nu blir det äntligen dags att implementera detta. 

 

Nytt äldreboende i området Pedagogen Park

Vad gäller de punkter på dagordningen som handlade om byggnation och detaljplaner behandlades bl.a. punkten om byggnation av nytt äldreboende i det område som kallas Pedagogen Park. Kommunstyrelsen beslutade att reservera mark för byggnation av nytt äldreboende. Förmodligen kommer detta äldreboende hamna någonstans i närheten av där den gamla Lindhagaskolan/Ekhagaskolan stod. 

 

Slutligen behandlade Kommunstyrelsen förslag till Kommunfullmäktiges mål och indikatorer.

Nämndernas utgiftstak 2018, Investerings- och exploateringsbudget 2018 samt plan 2019-2020 och den kommunala utdebiteringen 2018 (dvs vilken skattesats kommunen ska ta ut). Som vanligt blev det ingen större diskussion om det hela, mer än ett konstaterande att Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet hade egna förslag. Debatten kommer säkerligen att ske i Kommunfullmäktige på sammanträdet den 21/6. 

 

För den som är intresserad av att följa budgetdebatten finns möjlighet att själv komma på Kommunfullmäktiges sammanträde och sitta på åhörarläktaren, eller att följa sammanträdet på internet, via stadens hemsida.

http://www.molndal.se/startsida/kommun-och-politik/organisation/kommunfullmaktige/kallelser-och-handlingar/2017/2017-06-21-kallelse-kf.html

 

Jag hoppas vi ses den 21/6 i Fullmäktigesalen i Stadshuset! 

 

 

Marie Lindqvist

Ledamot i kommunstyrelsen

För Vänsterpartiet

 

 

Ansvarig utgivare Vänsterpartiet Mölndal 2000-2017 Copyright © Webmaster 0703-504981.