Störtfjällsgatan 112

431 35 Mölndal

Tel. 031-270679

 

Välkommen till www.vansterpartiet-molndal.se

  Tillbaka

 

Vänsterpartiet säger nej till utökad bergtäktsverksamhet i Kållered

18-04-03

 

 

Vid senaste kommunstyrelsemötet 28 mars var bl.a. bergtäktsverksamheten i Kållered och dess utökning upp på dagordningen. Då miljönämnden i kommunen tidigare skickat in ett svar som tydligt redovisade vad en utökad verksamhet skulle innebära ansåg Vänsterpartiet att detta extra yttrande var onödigt. Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkade alltså på avslag.

 

 

När det gäller bergtäktsverksamheten utökning i Kållered och dess framtid.

Då Miljönämnden i kommunen tidigare skickat in ett svar som tydligt redovisade vad en utökad verksamhet skulle innebära ansåg Vänsterpartiet att detta extra yttrande var onödigt. 

 

Mötet inleddes med en informationspunkt. Denna gången gällde det Mölndals stads Hållbarhetsvecka 21-28 april. Carina Holmberg och Cecilia Rignell informerade. Som vanligt förväntas den bli välbesökt. En stor bredd på aktiviteter, föredrag, loppisar osv väntas. Besök Hållbarhetsveckans hemsida för hela programmet. http://hallbarhetsveckan.se/

 

Det kompletterande yttrandet till Vänersborgs tingsrätt, mark- och miljödomstolen, från Kommunstyrelsen angående Swerocks verksamhet i Kållered, dvs ansökan om utökad bergstäcksverksamhet.

 

Då Miljönämnden i kommunen tidigare skickat in ett svar som tydligt redovisade vad en utökad verksamhet skulle innebära ansåg Vänsterpartiet att detta extra yttrande var onödigt. Speciellt då kommunstyrelsen tidigare inte skickat in ett yttrande. Miljöpartiet yrkade på avslag i frågan, och jag anslöt mig till deras yrkande. Att skicka in ett yttrande efter att samtal förts med Swerock, känns märkligt, som Miljöpartiet skrev i sin protokollsanteckning.

 

Vänsterpartiet och Miljöpartiet yrkade alltså på avslag, Liberalerna och Sverigedemokraterna avstod från att rösta, och Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Centern stod bakom yttrandet som skickades in.

 

Ett nytt Kulturmiljöprogram för Mölndals stad godkändes som ett av underlagen till stadens Översiktsplan.

Jag yrkade på att en del av texten i beslutet skulle strykas, där man från Kommunstyrelsens arbetsutskott förtydligat att vissa områden kunde anses behöva särbehandlas. Jag yrkade på att stryka den delen av texten i beslutet då jag anser att det står tydligt i Kulturmiljöprogrammet att varje område ska behandlas utifrån sina förutsättningar och att utveckling i alla områden är möjligt. Så jag ansåg alltså att ett förtydligande var onödigt. Men då jag var ensam om min åsikt så blev beslutet enligt arbetsutskottets förslag.

 

Försöket med Food trucks i Mölndals stad förlängdes tom december 2019. Efter det ska det bli en utvärdering.

 

 

Marie Lindqvist (V)

Vänsterpartiet

Ledamot i Kommunstyrelsen

 

 

Ansvarig utgivare Vänsterpartiet Mölndal 2000-2017 Copyright © Webmaster 0703-504981.