Störtfjällsgatan 112

431 35 Mölndal

Tel. 031-270679

Mobil 0706-707144.

V ordförande Lars Selin

 

 

 

Möten (v)

Styrelsen (v)

SÖK BOSTAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webvoter-omröstning

  Bostadssituationen
  Vilket vill du rangordna

  först?
Bygg fler hyresrätter i

       Mölndal
Inför en Bostadsförmed-

       ling i Mölndal
Inför statligt bostads--

       stöd
Sälj inte ut allmän-

       nyttan


  Se resultat

 

Tidningar

Dagens Arena

fackliganyheter.nu

Göteborgs-Posten

Mölndals-Posten

Svenska Dagbladet

Dagens Nyheter

DAGSTIDNINGAR

Dagens industri

Webbradio från kommunfullmäktige
Lyssna direk

 

 

 

Länkar

Partierna i fullmäktige

Vänsterpartet Väst

V Mölndal facebook

V. Väst facebook

V. Göteborg

V. Västra Götaland

Mölndals bibliotek

Sv.Kommun Landsting

 

 

 

 

 

 

Ladda hem för pdf-fil

 

 


2016-12-23

 

 
2017-09-04

Unika besökare

 

 

 

Den gamla sidan som du ser nu, fungerar ett tag till.

www.vansterpartiet-molndal.se

 

Men det är den nya sidan som gäller http://molndal.vansterpartiet.se

kommer besökarna bara att se

 

 

 

Rapport från Gruppledare Marie Lindqvist (V) ledamot i Kommunstyrelsen

18-07-10

Den punkt på dagordningen som rönte stor uppmärksamhet på både KS extra insatta möte och  på KF:s sammanträde var "Köpet av temporär bassäng". Det handlar alltså om att nu när Åbybadet 50 meters bassäng havererat totalt, skyndsamt ersätta denna tillfälliga tills en ny simhall står på plats. Vidare togs beslut att Lackarebäcksskolan skulle byggas ut för att kunna rymma fler elever. Läs mer

Vänsterpartiet växer i hela landet

18-07-08

 

Vänsterpartiet går framåt i opinionsundersökning runtom i landet. Tydligast syns ökningen i Stockholm stad, Göteborg, Lund, Malmö och Västernorrland. Vi går till val på jämlikhet, Vi vill bygga ett Sverige för alla, inte bara få de få. Vi ser i både ökat medlemstal och i en rad opinionsundersökningar att det är många väljare runt om i landet som också vill det. Extra roligt är de framgångar som vi kan se lokalt på många håll i landet. Läs mer

Kommunal bostadsförmedling får starkt stöd i Mölndal

18-06-01

 

Lördagen den 26/5 var Vänster-partiet i Åby, på Åbydagen. Det blev en fin dag i solsken med intressanta diskussioner. Bl.a. fick vi höra att vi har ett starkt stöd från våra kommun-medborgare i frågan om en kommunal bostadsförmedling. Situationen på bostadsmarknaden är verkligen ett gissel för dagens ungdomar. Bild: Ronny Lindqvist och Marie Lindqvist

 

 

 

 

18-05-23

 

Några punkter som V Mölndal anser är viktiga att ha med bland kraven.

Återställ skatten till nödvändig nivå. Öppna Balltorps bibliotek igen.

Bygg billiga hyresrätter. Prova 6 timmars arbetsdag i några verksamheter.

Minska barngruppernas storlek i förskolan. Fler klimatsmarta bussar och spårvagnar. Gräv ner eller täck över E6/E20 genom Mölndal. Läs mer

Vänsterpartiet på Hyresgästernas dag

18-05-11

 

Det var också bostadspolitisk debatt, där Lars Selin (V) deltog, tillsammans med Patrik Karlsson (s), Kent Klarenius (kd), Annika Bjerrhede (mp) och Markus Claesson (L). Lars tryckte på vår vilja att som det ser ut nu prioritera att det byggs billiga hyresrätter. Alla partier hade mycket bra tankar om vad som borde göras över huvud taget i politiken, men bara vi (V) vågar anslå nya pengar för att faktiskt kunna lösa detta, genom en återställning av skattenivån. Läs mer

Första maj med vänsterpartiet i Mölndal

18-05-01

 

Det blev ett annorlunda första maj i år i Mölndal. Ombyggnaden av torget tvingade oss till annan plats och denna gång blev det Stadshusparken, mellan socialdemokraterna när det gällde praktiska arrangemang. Ett 50-tal åhörare hade kommit för att höra våra tre talare och Göteborgskapellet. Vi bjöd också på kaffe och sålde böcker. Läs mer

Val till en ny kommunfullmäktigelista fastställdes under söndagen 11 mars för V Mölndal

18-03-12

 

Kända namn på V:s valsedel i Mölndal. Ett stort engagemang präglade söndagens möte av engagerade medlemmar och ett antal röstningar. Bland de kända första namnen kan nämnas Marie Lindqvist som sitter i kommunstyrelse för Vänsterpartiet och Lennart Svensson som har uppdrag som byggnadsnämndens ordf. samt Jerker Halling med stor erfarenhet inom den sociala biten. Nytt namn på tredje plats var Marie Nyman, som kan bli ett intressant namn i Mölndals kommunfullmäktige. Läs mer

Dags att bli medlem

18-03-22

 

Valrörelsen närmar sig! Politik och politiskt arbete händer hela tiden, men naturligtvis är en valrörelse en extra intensiv period. Resultatet påverkar ju starkt vad som ska hända de kommande fyra åren. För att stoppa de dystra och destruktiva kampanjerna från höge och också från s, behövs fler vänsterpartister! Det är vi som har idéer om ett bättre samhälle och inte bara hårdare tag och fler poliser. Vi vet att det finns problem, men vi vet också att..

Läs mer

 

Läs mer på ARKIVET om tidigare aktuella artiklar >>

 E-post till Vänsterpartiet Mölndal molndal@vansterpartiet.se


Kommunala V-gruppen

Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp består av 4 ordinarie och 2 ersättare.

Politik & Organisation Kf. och Ks. samt nämnder. Protokoll

Budget/plan Mölndals stad 2018-2020

 

 

Lämna ett meddelande och vi svarar

 

Ditt namn:

Din e-post:

Meddelande:

 

 

 

Friskolorna ska inte kunna undvika insyn

18-07-30

 

Även fristående skolor ska omfattas av offentlighets-principen och de som arbetar i fristående skolor bör omfattas av meddelar-skydd. Vi kommer nu att uppdra åt en utredare att analysera regelverken och föreslå lösningar för att hantera Lagrådets synpunk-ter i frågan, skriver ministrarna Gustav Fridolin (MP) och Ardalan Shekarabi (S), samt Ulla Andersson, ekonomisk politisk talesperson (V). Läs mer

Guldkalvar gödda men skattemedel hör inte hemma här

18-06-04 Ulla Andersson (V)

 

Idag debatterar högern i riksdagen för att tillåta obegränsade vinstuttag. Men privata vinstuttag kan aldrig vara viktigare än vanligt folks välfärd. "Här ligger 300 miljarder och väntar på oss. Det är en dödssäker placering", sa SAFs dåvarande VD, då borgarna med Moderaterna i spetsen inledde privatiseringen av skolan i början av 90-talet. Jag kan se framför mig hur han riktigt gottade sig i tanken på hur mycket pengar de skulle kunna tjäna på kvasimarknaden som välfärden utgör. Läs mer

Fler varsel på bygget - har trenden vänt?

18-05-21 Byggnadsarbetaren

 

Hittills i år har 1031 byggnadsarbetare varslats om uppsägning. Många av dem i samband med konkurser eller nedläggning av byggbolag. Den goda byggkonjunkturen har de senaste åren pressat ner varselsiffrorna på rekordlåga nivåer. Under helåret 2017 varslades 2999 byggnadsarbetare. Det är den lägsta siffran sedan 20111 då 3043 personer i byggsvängen fick besked om uppsägning. Läs mer

Det finns en risk för rättsosäkerhet

18-05-15 Dagens Arbete

 

Utbrända och stressade människor riskerar att gå miste om sjukpenning på grund av dåliga förutsättningar för läkare och otydliga regler, hävdar Riksrevisionen i en ny granskning. - Läkare har egentligen ingen aning om vad som är ett normalt förekommande arbete, säger projektledaren Tina Malmberg. Läs mer

Stora klyftor inom tjänstepensionen: Kvinnor och SKL anställda förlorare

18-04-29

 

Dagens Arena granskar klyftorna inom tjänste-pensionen. Inbetalningen i Procent kan vara dubbelt så stor i vissa yrken jämfört med andra. Manliga arbetare, tjänstemän & statligt anställda tillhör de med allra bäst pensions-villkor. Läs hela Dagens Arenas granskning om hur olika tjänstepensionen gynnar eller missgynnar olika grupper. Läs mer

Kamrater

18-04-16

 

Vintern har som liten överraskning släppt taget. Valrörelsen börjar nå full fart. Det är tidigt. Men vi hakar på. Partiets elcykel som finns på bild kommer att synas mycket under valrörelsen på olika ställen i Mölndal.

Detaljplan för Forsåker på gång (Papyrus)

2017 Maj

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förändringen av det före detta pappers-bruksområdet (Papyrus) med omnejd till blandstad med den historiska miljön och Mölndalsån som karaktärsbärande egenska-per. Det är en intressant läsning för den som är intresserad. Här kommer att byggas 3000 lägenheter varav 30 procent hyresrät-ter, säger Jan Jonsson V, ledamot i MölnDalas fastighets AB. Klicka på länken så kommer ni in och följ sammanställningen. Läs mer