Störtfjällsgatan 112

431 35 Mölndal

Tel. 031-270679

Mobil 0706-707144.

V ordförande Lars Selin

 

 

 

Möten (v)

Styrelsen (v)

SÖK BOSTAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webvoter-omröstning

  Bostadssituationen
  Vilket vill du rangordna

  först?
Bygg fler hyresrätter i

       Mölndal
Inför en Bostadsförmed-

       ling i Mölndal
Inför statligt bostads--

       stöd
Sälj inte ut allmän-

       nyttan


  Se resultat

 

Tidningar

Dagens Arena

fackliganyheter.nu

Göteborgs-Posten

Mölndals-Posten

Svenska Dagbladet

Dagens Nyheter

DAGSTIDNINGAR

Dagens industri

Webbradio från kommunfullmäktige
Lyssna direk

 

 

 

Länkar

Partierna i fullmäktige

Vänsterpartet Väst

V Mölndal facebook

V. Väst facebook

V. Göteborg

V. Västra Götaland

Mölndals bibliotek

Sv.Kommun Landsting

 

 

 

 

 

 

Ladda hem för pdf-fil

 

 


2016-12-23

 

 
2017-09-04

Unika besökare

 

 

 

Välkommen till www.vansterpartiet-molndal.se  

 

 

Välkommen till julfest med V-Mölndal

10 dec

17-11-22

 

Vi bjuder in alla medlemmar till julfest söndagen 10:e december kl 16.00. Det blir knytkalas med betoning på ekologiska och /eller vegetariska rätter. Men det är inget krav. Förhandsanmälan är viktig, eftersom det är ett slutet sällskap med viss utskänkning. Det går alldeles utmärk att ta med släkt och vänner, bara de föranmäls. En timma före - kl 15.00 har vi möte för nya medlemma. Där vi berättar om partiet om valet och svarar på frågor. Anmälan görs till larsselin@telia.com eller 0706707144.

Valberedningen vill ha namnförslag till Kommunfullmäktigeledamöter inför valet för V Mölndal.

17-11-17

 

Det gäller listan till kommunfullmäktige i Mölndal för Vänsterpartiet Mölndal. Vi har valet den 19 september 2018.Vi behöver alla krafter. Därför ber vi dig som medlem att fundera på om du skulle kunna stå med på den vår lista. Kontakta valberedningen. Vi behöver cirka 20 tal personer, varav minst hälften kvinnor. Vad gäller styrelsen, så har vi sju ordinarie och tre ersättare. Vid årsmötet den 4 februari 2018 tillsätts nya styrelsen. Läs mer

Dags att Nominera! Till Riks- och Regionfullmäktiges vallistor senast 19 nov

17-11-14

 

Vänsterpartiet Väst kommer att anordna en valkonferens den 24 februari 2018 för att fastställa distriktets vallistor till Riksdag och Regionfullmäktige inför valet i september. Valberedningen för Vänsterpartiet Väst har påbörjat sitt förberedande arbete inför valkonferensen. Vi ber partiföreningar och enskilda medlemmar att komma in med nomineringar. Sista dag för förhandsnomineringar är den 19 november 2017. Läs mer

Kommunstyrelsens sammanträde 2017-10-25

 

17-11-02

 

Kommunstyrelsens sammanträde innehöll även idag Budget 2018 samt plan 2019-2020. Denna punkt brukar inte debatteras i större grad under kommunstyrelsens sammanträde, utan debatten tas i Kommunfullmäktige. Budgetberedningens förslag antogs. Moderaterna och Liberalerna hade egna förslag till budget som de presenterade på dagens sammanträde. Men först inleddes dagens sammanträde med tre informationspunkter. Läs mer

Hur kan sjuka få höra att de inte är sjuka?

17-10-25

 

Regeringen pressar F-kassan att få ned sjuktalen och sviker de sjukskrivna. Sjukförsäkringen handlar om dig och mig, om vår familj och våra vänner. Vi ska kunna känna en ekonomisk trygghet om oturen är framme och vi blir sjuka. Alla kan bli sjuka och alla har därför intresse av en sjukförsäkring som det går att lita på. Vi i Vänsterpartiet trodde självklart att med en socialdemokratisk ledd regering skulle tryggheten öka liksom att sjukförsäkringen skulle gå att lita på. Skriver Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson (V). Läs mer

Var femte har lämnat riksdagen

17-10-16

 

Fyra av Vänsterpartiets 21 riksdagsledamöter har lämnat sina platser sedan i somras. Bakom avhoppen finns både konflikter med partiledning och nya jobb såväl som familjeskäl. Nu oroas gruppledaren Mia Sydow Mölleby för att viktig kompetens går förlorad. - Ja, det är ett problem, säger hon till Flamman. Hon har bara dagar tidigare nåtts av nyheten att riksdagsledamoten Wiwi-Anne Johansson från Mölndal hoppar av. Läs mer

Vänsterpartiet Mölndal på cykelträff i Bifrost

17-10-08

 

Nu senast var man i Bifrostområdet i lördags och träffade intresserade. Kaffe, te och kaka är vanligast sätt att möta folk och diskutera utvecklingen i den politiska vardagen och tala om vad (V) står för. Människor som reagerar och har bekymmer för ökad ojämlikhet som ökat, att vissa pensionärer inte klarar uppehället, samtidigt som andra fått alltmer pengar att röra sig med. Intresset är ganska stort och man får bra kommunikation. Vi var sex personer som deltog i lördagens träff i Bifrost.

Rapport från Kommunstyrelsens sammanträde 27/9 2017

17-10-02

 

Vänsterpartiet har avvikande åsikt vad gäller grönstråk mellan Änggårdsbergen och Sandsjöbacka. Vänsterpartiet anser att grönstråket ska vara ett riksintresse och även att den ursprungliga föreslagna dragningen (västliga läget) är den dragning som motsvarar de kvalitéer som ett grönstråk och friluftsliv kräver. Detta då grönstråket ska vara funktionellt både för flora, fauna och friluftsliv. Änggårdsbergen är bl.a. ett stort skogsområde i Fässbergs socken i Mölndals kommun. Läs mer

Läs mer på ARKIVET om tidigare aktuella artiklar >>


Kommunala V-gruppen

Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp består av 4 ordinarie och 2 ersättare.

Politik & Organisation Kf. och Ks. samt nämnder. Protokoll

Budget/plan Mölndals stad 2017-2019

 

Lämna ett meddelande och vi svarar

 

 

Ditt namn:

Din e-post:

Meddelande:

 

 

 

Varning för hippievänster

17-11-21 Flamman

 

När Vänsterpartiet nu sätter listor till kommuner, lands-ting och riksdag måste vi bli bättre på att skilja på vad som är våra egna gåshus-triggers och vad väljarna går igång på. Vi måste sluta föreläsa om vad som är rätt och lyssna mer på vad som är rätt och lyssna mer på vad människor faktiskt upplever, menar kommunikationskonsulten Tobias Smedberg. Vi vet av erfarenhet och fler studier att de som gillar vår politik är fler än dom som gillar vårt parti. Jag kan ha helt fel, men jag tror att det i denna potential sällan pratas som de saker våra kandidater ägnar mest tid år belysa. Läs mer

Sjöstedt bullar upp inför valåret

17-11-15 Värmlands Folkblad

 

V-partiledaren Jonas Sjöstedt har två passioner: politik och brödbak. I Karlstad fick han på måndagen utlopp för lite av varje. - Om jag blir avsatt på kongressen i februari har ni mig här på måndagen efteråt! Kommentarerna fälldes inne på Artisan Bread vid Kasernhöjden, vilket var Vänsterpartiledarens första anhalt under Karlstadsbe-söket. Och det var nog en smula skämtsamt. 52-åringen har inga som helst planer på att lämna toppositionen, och partiet lär inte vilja bli av med honom. Läs mer

Svenskarna trång-bodda så in i norden

17-11-08 Hem och Hyra

 

Trångboddheten är betydligt mer utbredd i Sverige än hos våra nordiska grannar. Framför allt är det många utrikesfödda som bor på litet utrymme. Av de svenska hushållen så bodde 14,4 procent trångt 2016, vilket är en ökning med en halv procent jämfört med året innan. Det framgår av statistisk från internationella organet Eurostat som sammanställt siffror över trångboddheten för i stort sett alla EU-länder samt Island, Norge och Schweiz och som presenteras i Statistiska centralbyråns rapport över levnadsför-hållanden. Läs mer

V-kongress 2018

17-10-31

 

Välkommen till Vänsterpar-tiets kongress i Karlstad 9-11 februari 2018! För några månader sedan skickade vi ut kallelse till Vänsterpar-tiets kongress. Här följer de förslag som distrikt, partiföreningar och enskilda medlemmar kan motionera på. Förslagen kommer från partistyrelsen (PS) och på denna valårskongress är det valplattformen som är huvudnumret. Därutöver föreslås några smärre stadgeändringar. PS har också beslutat om ombuds-fördelning, valordning för val av kongressombud samt ombudsavgifter. Här finns även annan matnyttig information om motions-skrivande, nomineringar och annat som kan var bra att veta inför kongressen. Läs mer

"Vi behöver folk-omrösta om vins-ter i välfärden"

17-10-21 Dagens Arena

 

Välfärdsvinst Nej, medborgare i samhället och kund i en butik är inte samma sak. I stället för ett halvdant förslag om  vinsttak behöver vi en folkomröstning om välfärden och vi behöver den nu! Skriver Anders Hellström, fackligt förtroendevald i GS-facket. "Mer skattepengar ger inte mer vård". Orden yttrade en liberal föreläsare på fullt allvar till en grupp unga människor med vilja att påverka framtiden. De smålog först. Men skrattet fastnade i deras halsar; varav en var min. Vi insåg att den här människan verkligen trodde på vad han precis hade sagt. Läs mer

Detaljplan för Forsåker på gång (Papyrus)

2017 Maj

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förändringen av det före detta pappers-bruksområdet (Papyrus) med omnejd till blandstad med den historiska miljön och Mölndalsån som karaktärsbärande egenska-per. Det är en intressant läsning för den som är intresserad. Här kommer att byggas 3000 lägenheter varav 30 procent hyresrät-ter, säger Jan Jonsson V, ledamot i MölnDalas fastighets AB. Klicka på länken så kommer ni in och följ sammanställningen. Läs mer

 

 

Jans Orkidéer

 

Ansvarig utgivare Vänsterpartiet Mölndal 2000-2017 Copyright © Webmaster Mobil: 0703-504981.