Störtfjällsgatan 112

431 35 Mölndal

Tel. 031-270679

Mobil 0706-707144.

V ordförande Lars Selin

 

 

 

Möten (v)

Styrelsen (v)

SÖK BOSTAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webvoter-omröstning

  Bostadssituationen
  Vilket vill du rangordna

  först?
Bygg fler hyresrätter i

       Mölndal
Inför en Bostadsförmed-

       ling i Mölndal
Inför statligt bostads--

       stöd
Sälj inte ut allmän-

       nyttan


  Se resultat

 

Tidningar

Dagens Arena

fackliganyheter.nu

Göteborgs-Posten

Mölndals-Posten

Svenska Dagbladet

Dagens Nyheter

DAGSTIDNINGAR

Webbradio från kommunfullmäktige
Lyssna direk

 

 

Länkar

Partierna i fullmäktige

Vänsterpartet Väst

V Mölndal facebook

V. Väst facebook

V. Göteborg

V. Västra Götaland

Mölndals bibliotek

Sv.Kommun Landsting

 

 

 

Ladda hem för pdf-fil

 

 


2016-12-23

 


2017-02-20

 

 

Välkommen till www.vansterpartiet-molndal.se  

 

 

Vänsterpartiet i Mölndal får önska alla en trevlig sommar

Juli - bild från Rådasjön

 

Nu tar vi ledigt och återkommer i augusti och önskar alla en trevlig sommar. Positionerna för vänsterpartiet ser positiva ut Jonas Sjöstedt har talat i Almedalen. Ett tal som gav uppmärksamhet åt utvecklingen i samhället och kravet om bl.a. sjukvården om dess brister och dess ojämlikhet. Vidare varnade han för nazistisk terrororganisation som kom till Almedalen. Läs hela hans tal

Vänsterdagarna 2017

17-06-26

 

Den 30 sep - 1 okt 2017 arrangeras Vänsterdagarna. Det är den största vänsterpartiträffen under året och över 1000 personer väntas delta. Precis som för två år sedan hålls Vänsterdagarna i Malmö och målsättningen är att ordna en ännu bättre träff än  förra året. Ett späckat program med massor av programpunkter. För kommun- och landstingspolitiker är det en chans till kunskaps- och erfarenhetspunkter. Läs mer

Rapport från Kommunstyrelsen 7 juni. Extraärende tas upp innan Kommunfullmäktige 21 juni

17-06-16

 

Kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni skulle varit terminens sista, men det blev istället det näst sista då några extra ärenden kommer att behöva behandlas innan Kommunfullmäktige 21 juni. Men sammanträdet den 7 juni innehöll en stor mängd punkter - 43 stycken. I denna digra skörd av ärenden fanns en salig blandning bl.a. planuppdrag för bostäder, budget för 2018 och några motioner. Skriver Marie Lindqvist i denna rapport. Läs mer

Plastnedskärpning stoppas inte med konferenser och konsumentvädjan

17-06-12

 

Skriver Jens Holm (V) och Ann Karlsson (V) i GP debatt. Vi instämmer i miljöminister Karolina Skoog (MP) med fleras ambition att sätta stopp för nedskräpningen av våra hav. Likaså tillskottet i budgeten på 100 miljoner om bl.a. städa våra kustremsor får förstås stöd av vänsterpartiet. Nedskräpning med plast inte minst i våra hav, är utan tvekan ett av våra mest akuta miljöproblemen. En plastpåseskatt vore ett bra första steg. Läs mer

Nooshi Dadgostar (V) besökte Mölndal och talade om bostadspolitik

17-05-30

 

På ett välbesökt möte på Villa Aurora diskuterades bostadspolitikens utveckling. Hur har bostadspolitiken ändrats och varför spelar det roll för hur många bostäder som byggs? Vad har vi i Sverige egentligen för bostadspolitiskt mål? Vi gick igenom vilka krav Vänsterpartiet driver, hur många av dom som ligger i statsbudgeten idag och vad mer vi kan göra. Vi avhandlade allt från höga bostadspriser, byggande av fler hyresrätter och hur vi får ökad jämställdhet i boendet. Läs mer

Hänt i politiken och rapport från Kommunstyrelsen i Mölndal

17-05-23

 

April och maj är två månader då det jobbas intensivt i politiken i kommunen. Sedan sist jag skrev har Kommunstyrelsen haft sitt ordinarie sammanträde den 24 april, Kommunstyrelsen har haft sin Budgetkonferens i början av maj och det har jobbats intensivt med budgeten för 2018. Den politiska styrgruppen som bildats för att jobba men den politiska organisationen har även träffats. Skriver Marie Lindqvist (V) Ks-ledamot. Läs mer

Konflikten om skatterna är tydligast

17-05-18 Flamman

 

Kapitalinkomsternas andel av de totala inkomsterna femdubblades de senaste 20 åren och utgjorde 2015 hela 340 miljarder, varav 90 procent till de 10 procent med högst inkomster. Vänsterpartiets ekonomisk-politiska talesperson, Ulla Andersson, svarar på kritiken om det finanspolitiska ramverket och resonerar kring konflikten mellan låneinvesteringar och omfördelande skatter. Läs mer

Satsa på kortare arbetstid i välfärden

17-05-04

 

Sex timmars arbetsdag på massvis av arbetsplatser i välfärden runtom i landet. Exempel på försök i Mölndal är den ortopedkirurgiska avdelningen på Mölndals sjukhus. Vänsterpartiet föreslår en treårig nationell satsning på arbetstidsför-kortning ned full lönekompensation inom välfärdssektorn. Förslaget innebär att staten avsätter medel för att införa sex timmats arbetsdag på ett arbetsställe i varje kommun och varje landsting i Sverige. Läs mer

Läs mer på ARKIVET om tidigare aktuella artiklar >>


Kommunala V-gruppen

Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp består av 4 ordinarie och 2 ersättare.

Politik & Organisation Kf. och Ks. samt nämnder. Protokoll

Budget/plan Mölndals stad 2017-2019

 

Lämna ett meddelande och vi svarar

 

Ditt namn:

Din e-post:

Meddelande:

 

 

 

Jonas Sjöstedt: Du med lägst pension förtjänar mer

17-07-06 Expressen

 

Att höja garantipensionen går utan att blanda in de borgerliga partierna. Men hittills när vi har diskuterat frågan så säger Socialde-mokraterna nej. De vill inte beskatta de rikaste, skriver Vänsterpartiets partiledare Jonas Sjöstedt. I dag har många äldre i Sverige en pension som är så låg att det är svårt att klara sig på den. En avbiten tand som gör att månadens räkningar måste klaras med hjälp av lån från barnen. En trasig vinterkänga som gör att barnbarnens julklappar får bli mest symboliska. Läs mer

Nooshi Dadgostar (V) utsedd till särskild utredare för att öka bygg-andet

17-06-29

 

Regeringen har beslutat att utse Vänsterpartiets bostadspolitiska talesperson till särskild utredare. Uppdraget är att säkerställa att befintliga byggrätter i landets kommuner tas i anspråk och bebyggs. - Jag är glad över att vi kommit överens med regeringen om att de ska tillsätta den här utredningen. Vi måste göra allt för att hålla uppe den höga byggtakten. Att tilldelad mark ska bebyggas borde vi alla kunna vara överens om, säger Nooshi Dadgostar. Läs mer

Återkommunalise-ra Göteborgs hamn

17-06-21 Flamman

 

I hamnen i Göteborg varslades under tisdagen 160 av 450 tjänster anställ-da inom APM Terminals. Företaget menar att man måste anpassa mängden arbete till den nuvarande verksamhetens mycket mindre volym. I en intervju med Sophia Tuveson, HR- och förhandlingschef på APM Terminals, i Göteborgs-Posten, menar hon att den tjugoprocentiga minskning-en av antalet kunder och därmed containrar som ska lossas och lastas, beror på Hamnarbetarförbundets strejker och blockader. Läs mer

Miljardsatsning på bättre arbetsvill-kor för vårdperso-nal

17-06-15

 

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen förhandlat fram 2 miljarder på år som ska gå till att förbättra arbets-villkoren för vårdanställda. Satsningen är tänkt att bli permanent. Satsningen innebär att de 2 miljarderna fördelas ut till landstingen för att de skall kunna förbättra personalsituatio-nen, se över arbetsvillkor, erbjuda kompetensutveck-ling, öka bemanningen och utveckla arbetssätt för att vårdpersonal ska vilja och orka arbeta kavar inom hälso- och sjukvården. Läs mer

"Allmännyttan spjutspetsen i bostadspolitiken"

17-06-06

 

Utförsäljning av hyresrätter är det som har fördjupat segregationen mest i Stockholmsregionen. I stället behövs långt fler hyresrätter, skriver Nooshi Dagostar (V) i ett svar till Fredrik Olsson (MP), Botkyrka. I en artikel på SvD Debatt föreslår (MP) ännu fler utförsäljningar av allmännyttiga hyresrätter. Trots att en halv miljon stockholmare nu står i kö för att få just en hyreslä-genhet vill miljöpartiet minska antalet bra och billiga sådana. Det är tråkigt. Utredningar visar dessutom att andelslägen-heter är en osäker bostadsform. Läs mer

Detaljplan för Forsåker på gång (Papyrus)

2017 Maj

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förändringen av det före detta pappers-bruksområdet (Papyrus) med omnejd till blandstad med den historiska miljön och Mölndalsån som karaktärsbärande egenska-per. Det är en intressant läsning för den som är intresserad. Här kommer att byggas 3000 lägenheter varav 30 procent hyresrät-ter, säger Jan Jonsson V, ledamot i MölnDalas fastighets AB. Klicka på länken så kommer ni in och följ sammanställningen. Läs mer

 

 

Jans Orkidéer

 

Ansvarig utgivare Vänsterpartiet Mölndal 2000-2017 Copyright © Webmaster Mobil: 0703-504981.