Störtfjällsgatan 112

431 35 Mölndal

Tel. 031-270679

Mobil 0706-707144.

V ordförande Lars Selin

 

 

 

Möten (v)

Styrelsen (v)

SÖK BOSTAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webvoter-omröstning

  Bostadssituationen
  Vilket vill du rangordna

  först?
Bygg fler hyresrätter i

       Mölndal
Inför en Bostadsförmed-

       ling i Mölndal
Inför statligt bostads--

       stöd
Sälj inte ut allmän-

       nyttan


  Se resultat

 

Tidningar

Dagens Arena

fackliganyheter.nu

Göteborgs-Posten

Mölndals-Posten

Svenska Dagbladet

Dagens Nyheter

DAGSTIDNINGAR

Webbradio från kommunfullmäktige
Lyssna direk

 

 

Länkar

Partierna i fullmäktige

Vänsterpartet Väst

V Mölndal facebook

V. Väst facebook

V. Göteborg

V. Västra Götaland

Mölndals bibliotek

Sv.Kommun Landsting

 

 

 

Ladda hem för pdf-fil

 

 


2016-12-23

 

 
2017-09-04

Unika besökare

 

 

 

Välkommen till www.vansterpartiet-molndal.se  

 

 

Var femte har lämnat riksdagen

17-10-16

 

Fyra av Vänsterpartiets 21 riksdagsledamöter har lämnat sina platser sedan i somras. Bakom avhoppen finns både konflikter med partiledning och nya jobb såväl som familjeskäl. Nu oroas gruppledaren Mia Sydow Mölleby för att viktig kompetens går förlorad. - Ja, det är ett problem, säger hon till Flamman. Hon har bara dagar tidigare nåtts av nyheten att riksdagsledamoten Wiwi-Anne Johansson från Mölndal hoppar av. Läs mer

Vänsterpartiet Mölndal på cykelträff i Bifrost

17-10-08

 

Nu senast var man i Bifrostområdet i lördags och träffade intresserade. Kaffe, te och kaka är vanligast sätt att möta folk och diskutera utvecklingen i den politiska vardagen och tala om vad (V) står för. Människor som reagerar och har bekymmer för ökad ojämlikhet som ökat, att vissa pensionärer inte klarar uppehället, samtidigt som andra fått alltmer pengar att röra sig med. Intresset är ganska stort och man får bra kommunikation. Vi var sex personer som deltog i lördagens träff i Bifrost.

Rapport från Kommunstyrelsens sammanträde 27/9 2017

17-10-02

 

Vänsterpartiet har avvikande åsikt vad gäller grönstråk mellan Änggårdsbergen och Sandsjöbacka. Vänsterpartiet anser att grönstråket ska vara ett riksintresse och även att den ursprungliga föreslagna dragningen (västliga läget) är den dragning som motsvarar de kvalitéer som ett grönstråk och friluftsliv kräver. Detta då grönstråket ska vara funktionellt både för flora, fauna och friluftsliv. Änggårdsbergen är bl.a. ett stort skogsområde i Fässbergs socken i Mölndals kommun. Läs mer

Vänsterpartiet i Mölndal ute med sin elcykel

17-09-24

 

I lördags, 23 sept var Vänsterpartiet ute med sin elcykel. Vi träffade dem utanför Åby stormarknad, där de bjöd på kaffe, te, kakor och choklad. Självklart också partimaterial. - Vi hade längre eller kortare samtal med ett tiotal personer. Det handlar om allt från Vänsterpartiets politik till människors livshistoria. Vi fick med oss en positiv känsla av att många är positiva till vår politik, säger Ana Maria Stuparich och Joakim Ramberg.

Vänsterpartiet har drivit igenom höjt tak i sjukförsäkringen

17-09-17

 

Vänsterpartiet och regeringen är överens om att höja taket i sjukförsäkringen från 7,5 till 8 prisbasbelopp från och med den 1 juli 2018. Innebär ökad ekonomisk trygghet för över 200 000 svenskar och stärkt förtroende för sjukförsäkringen. Genom den här reformen understryker vi vikten av gemensam-ma lösningar som är bra för alla, säger Ulla Andersson Vänsterpartiets ekonomiska talesperson. Läs mer

Nu får ensamstående föräldrar mer - underhållsstödet höjs

17-09-11

 

Vänsterpartiet har i budgetförhandlingarna med regeringen drivit igenom en ny höjning av underhållsstödet med 150 kr för barn 11-14 år och med 350 kr för barn 15-18 år. - Vänsterpartiet har kämpat igenom höjningar av underhållsstö-det flera gånger. Den här reformen kommer att ha betydelse för väldigt många barn och ensamstående föräldrar, varav en majoritet är ensamstående mammor, säger Ulla Andersson, Vänsterpolitiska talesperson. Läs mer

Rapport från Kommunstyrelsens sammanträde 30 aug

17-09-03

 

Så var politiken på gång efter sommaruppehållet. Sammanträdeslistan var inte särskilt lång denna dag, men hade intressanta punkter. Bl.a. han nämnas: Ärendet med Gunnebo där äldre investeringar behövde överföras från Gunnebo till kommunstyrelsen, gällde att bolaget inte får äga egendom utan den ska ägas av staden. Detta föranledde behovet att göra denna förändring. Ärendet har omnämnts även i Mölndals-Posten skriver Marie Lindqvist (V) i rapporten. Läs mer

V om budgetförhandlingar: Återinför avdragsrätt för fackavgift

17-08-29 Arbetet

 

Höjd a-kassa och återinför avdragsrätt för fackavgiften. Det är två av Vänsterpartiets viktigaste förhandlingsfrågor på arbetsmarknadsområdet inför höstbudgeten, enligt Ali Esbati (V). Just nu pågår arbetet för fullt för att färdigställa den sista höstbudgeten innan valet 2018. Flera nyheter i budgeten, som höjt studiebidrag, har redan kommit ut. Vänsterpartiet vill också ha en höjning a-kassan till 1 050 kronor. Läs mer

Läs mer på ARKIVET om tidigare aktuella artiklar >>


Kommunala V-gruppen

Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp består av 4 ordinarie och 2 ersättare.

Politik & Organisation Kf. och Ks. samt nämnder. Protokoll

Budget/plan Mölndals stad 2017-2019

 

Lämna ett meddelande och vi svarar

 

Ditt namn:

Din e-post:

Meddelande:

 

 

 

Jonas Sjöstedt oväntad vinnare i partiledardebatten

17-10-13 K-G Bergström Expressen

 

"Lagen måste ändras. Vi kan ta en lunch och rätta till det". Den enkla repliken från vänsterledaren Jonas Sjöstedt till KD:s grupple-dare Andreas Carlsson var den drygt tre timmar långa partiledardebattens enda egentliga nyhet. Sjöstedt kom med en invit inte bara till KD utan senare också till hela Alliansen att hjälpa till att ändra LSS. Den Lag som hjälper svårt handikappade att få tillgång till personliga assistenter. Det var Andre-as Carlsson som tog upp ämnet och beskrev hur det blir svårare för handikappa- de att få assistenttimmar.

Läs mer

Tunga ekonomer sågar skatte-sänkarlinjen

17-10-08 Dagens industri

 

Det kommer inte vara möj-ligt att sänka den samlade skattenivån i Sverige nästa mandatperiod. Den bedöm-ningen gör nu flera tunga ekonomer och ger därmed Liberalerna rätt i den skattkonflikt som blossat upp i alliansen. Det har inför valet nästa år uppstått en intern diskussion mellan de borgerliga partierna om vilket skattenivå Sverige ska ha mer långsiktigt, där man gör helt olika bedöm-ningar. Centerpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna vill alla sänka det samlade skattetrycket kommande mandatperiod. Läs mer

Regeringen måste agera för sjukför-säkringen

17-10-05 (V)

 

Alltfler människor förlorar idag sin rätt till sjukpenning och många människor lever i osäkerhet i väntan på beslut och överklagnings-processer. Vänsterpartiet kräver därför att regeringen ändrar Försäkringskassans mål och snabbutreder åtgärder för rättssäkerheten i sjukförsäkringen. Jonas Sjöstedt lyfte frågan i sitt tal på Vänsterdagarna i Malmö. Systemet är rättsosäkert och behöver rättas till snarast. Alla kan bli sjuka och alla har därför intresse av en sjukförsäkring som det går att lita på. Läs mer

Skolföretag växer i världen - med svensk skolpeng

17-09-29

 

Lärarnas tidning granskar de tre största friskolebolagens storsatsningar utomlands. Academedia, Kungskaps-skolan och Engelska skolan har alla satsat på utlands-expansion med hjälp av svensk skolpeng - direkt eller indirekt. Den interna-tionella verksamheten med förskolor i Norge och Tyskland utgöt nästan en femtedel av Academedia. För tre år sedan köpte man den norska kedjan Espira, förra året det tyska företaget Joki och i våras Stepke, också det i Tyskland. Läs mer

Vänsterdagarna - så bygger vi ett samhälle för alla, inte bara för några få

17-09-29

 

Välkommen till Vänsterda-garna i Malmö, Vänsterpar-tiets mötesplats och kommunen - och landstingsdagar, som pågår den kommande helgen 30/9-1/10. Mer än 1000 vänsterpartister väntas komma från hela landet för att höra Jonas Sjöstedt prata om att valet 2018 handlar om jämlikhet och för delta i seminarier om en jämlik bostadspolitik, om jämlikhet mellan män och kvinnor och om en ekonomi för alla - inte bara några få. Läs mer

Detaljplan för Forsåker på gång (Papyrus)

2017 Maj

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förändringen av det före detta pappers-bruksområdet (Papyrus) med omnejd till blandstad med den historiska miljön och Mölndalsån som karaktärsbärande egenska-per. Det är en intressant läsning för den som är intresserad. Här kommer att byggas 3000 lägenheter varav 30 procent hyresrät-ter, säger Jan Jonsson V, ledamot i MölnDalas fastighets AB. Klicka på länken så kommer ni in och följ sammanställningen. Läs mer

 

 

Jans Orkidéer

 

Ansvarig utgivare Vänsterpartiet Mölndal 2000-2017 Copyright © Webmaster Mobil: 0703-504981.