Störtfjällsgatan 112

431 35 Mölndal

Tel. 031-270679

Mobil 0706-707144.

V ordförande Lars Selin

 

 

 

 

Möten (v)

Styrelsen (v)

SÖK BOSTAD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

webvoter-omröstning

  Bostadssituationen
  Vilket vill du rangordna

  först?
Bygg fler hyresrätter i

       Mölndal
Inför en Bostadsförmed-

       ling i Mölndal
Inför statligt bostads--

       stöd
Sälj inte ut allmän-

       nyttan


  Se resultat

 

Tidningar

Dagens Arena

fackliganyheter.nu

Göteborgs-Posten

Mölndals-Posten

Svenska Dagbladet

Dagens Nyheter

DAGSTIDNINGAR

Dagens industri

Webbradio från kommunfullmäktige
Lyssna direk

 

 

 

Länkar

Partierna i fullmäktige

Vänsterpartet Väst

V Mölndal facebook

V. Väst facebook

V. Göteborg

V. Västra Götaland

Mölndals bibliotek

Sv.Kommun Landsting

 

 

 

 

 

 

Ladda hem för pdf-fil

 

 


2016-12-23

 

 
2017-09-04

Unika besökare

 

 

 

Välkommen till www.vansterpartiet-molndal.se  

 

Vänsterpartiet Mölndal hade årsmöte den 4 februari.

18-02-05

 

På bilder ser vi Distriktordf Pia Jacobsen och Lars Selin ordf i Mölndal.

Ett årsmöte som präglas av att det är ett  valår och att debatten är på gång. Ett stort engagemang visades över den verksamhet som har varit och framförallt det nya året 2018. Debatten gick hög när man diskuterade åtgärder inför det kommande valet den 9 september. Läs mer

 

 

 

 

 

Det är vår tur nu!

18-02-01

 

Först och främst har vi årsmöte för partiföreningen den 4 februari. Vi uppmanar våra medlemmar att man möter upp. Mötet börjar klockan 16.00 och beräknas vara klart klockan 19.00. Mer på dagordningen. Läs mer

 

Lagförslag färdigt mot vinstjakten i välfärden

18-01-22

 

Nu finns ett färdigt lagförslag mot vinstjakten i välfärden. Skolan ska vara till för eleverna, inte för att göra någon bolagsägare rik. Äldreboenden ska drivas för att ge de äldre en god omsorg, inte för att maximera vinsten. Förslaget går nu till lagråder och i mars fattar sedan riksdagen beslut om vinstjakten ska få ett slut. En bra dag för alla skolbarn och äldre som använder välfärden och också en bra dag för Vänsterpartiet sa Jonas Sjöstedt. Läs mer

Inbjudan till att diskutera kongress-motioner med Västs kongressombud

18-01-10

 

Väst kongressdelegation bjuder in att komma och diskutera de motioner som inkommit till Vänsterpartiets 42:a kongress i Karlstad den 9-11 februari. Lördag den 20 januari i Alingsås Folkets Hus, Norra Strömgatan 9. tid kl 13-16. samtliga motioner, partistyrelsens svar på inkomna motioner samt mycket annan läsning, till exempel debatt inför kongressen, finns på http://www.vansterpartiet.se/kongress2018. Läs mer

Kallelse till årsmöte för Vänsterpartiet Mölndal

18-01-08

 

Vänsterpartiet har sitt årsmöte den 4 februari 2018 klockan 16 i Villa Aurora. Då väljer vi styrelse, valberedning, revisorer med mera. Vi godkänner verksamhetsberättelsen och nästa års verksamhetsplan. Alla medlemmar är hjärtligt välkomna. Vi förbereder för val av ledamöter till kommunfullmäktige. Därför bör alla som kan tänka sig att stå med vara beredda på valberedningen hör av sig. Läs mer

Avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar

17-12-12

 

I dag 12 dec tas ett viktigt beslut i riksdagen. Från och med 2018 införs ett statligt bidrag för avgiftsfri kollektivtrafik för skolungdomar under sommarloven. det har Vänsterpartiet fått igenom i budgetförhandlingarna med regeringen. Skolungdomar som är folkbokförda i kommunen och som börja högstadiet eller gymnasiet upp till andra ring, kommer att beröras. Det rör sig om 700 000 personer. Läs mer

Välkommen till Vänsterpartiets kongress i Karlstad 9-11 februari 2018

17-12-05

 

För några månader sedan skickade vi ut kallelse till Vänsterpartiets kongress i Karlstad 9-11 februari. Här följer de förslag som distrikt, partiföreningar och enskilda medlemmar kan motionera på. Förslagen kommer från partistyrelsen (PS) och på denna valårskongress är det valplattformen som är huvudnumret. Därutöver föreslås några smärre stadgeändringar. PS har också beslutat om ombudsfördelning, valordning för val av kongressombud samt ombudsavgift.

Läs mer

Låt flyktingbarnen vara kvar i Mölndal

17-11-24

 

I en debattartikel i Mölndals-Posten skriver Vänsterpartiets Jerker Halling,

ersättare i Mölndals kommunfullmäktige, samt AU+ordf i sociala utskottet. - En bra gissning är att vi om tio-tjugo år kommer att skämmas över hur vi i dag behandlar de barn som ensamma lyckades fly från Iran, Afganistan, Somalia och då vidare till Sverige. Ibland gör vi saker som vi i efterhand skäms för och man undrar "hur tänkte vi då"... Läs mer

Läs mer på ARKIVET om tidigare aktuella artiklar >>

 E-post till Vänsterpartiet Mölndal molndal@vansterpartiet.se


Kommunala V-gruppen

Vänsterpartiets kommunfullmäktigegrupp består av 4 ordinarie och 2 ersättare.

Politik & Organisation Kf. och Ks. samt nämnder. Protokoll

Budget/plan Mölndals stad 2018-2020

 

Lämna ett meddelande och vi svarar

 

Ditt namn:

Din e-post:

Meddelande:

 

 

 

V vill ta steg mot kortare arbetstid

18-02-18 Kommunal

 

Vänsterpartiet vill införa sextimmarsdag med bibe-hållen lön på en arbetsplats i varje kommun, Landsting/region efter valet i höst. Det blev skrivningen i partiets valplattform. Flera av ombuden ville ha en offensivare linje kring sextimmarsdagen. Det liknar väldigt mycket den försöksverksamhet som vi redan har haft i flera kommuner. Jag tycker att man borde ta ett första steg istälet att korta normalarbetstiden generellt, säger kommunalarbetaren Patrik strand. Läs mer

Jonas Sjöstedts öppningstal till kongressen

18-02-10

 

I ett soligt Karlstad har nu Vänsterpartiets 42:a kongress inletts. Jonas Sjöstedt öppnade kongressen med ett personligt tal om jämlikhet som starkt präglades av Vänsterpartiets politik för och visioner om att Sverige för alla - inte bara för de rikaste. För vänsterpartis-ter är jämlikhet det självklara. Vart vi än vänder oss, så strävar vi efter jämlikhet. Vi går samman och lyfter bort de hinder som står i vägen för de hinder som står i vägen för att mötas som likar, med samma chanser och möjligheter, sa Jonas Sjöstedt i sitt tal. Läs mer

Lagförslag klart om vinster i väl-färden

18-01-18 DN

 

Regeringen och Vänster-partiet är överens om ett lagförslag för att begränsa bolagsvinster inom skolan och omsorgen, erfar DN. Förhandlingarna har pågått i över ett år och resultatet presenteras på en träff på fredag. Att det sätts någon form av tak för hur stor vinst privata företag får ta ut inom skola samt omsorg för äldre och funktions-hindrade. Förslaget baseras på en modell som utredaren Ilmar Reepalu tagit fram där vinsttaket sätts vid 7 procent av det opererande kapitalet plus statslåne-räntan. Läs mer

Vänsterpartist utses till ordför-ande i internatio-nell jämställd-hetskommitté

18-01-18 Vänsterpartiet

 

Emil Broberg (V) har utsetts till ordförande för jämställdhetskommittén inom CEMR, en europeisk samarbetsorganisation för kommuner och regionför-bund. - Det känns roligt och utmanande att ta sig an mer internationell och europeisk nivå, säger han. Emil Broberg ser många olika delar som han vill arbeta med som ordförande, men i grunden handlar det om att utveckla ett jämställshetsar-bete på lokal- och regionalnivå. Han nämner CEMR-deklarationen för jämställdhet som ett bra verktyg... Läs mer

Sjöstedt hotar att fälla regeringen

18-01-15 DN

 

 

Jonas Sjöstedt hotar med att dra sig ur samarbetet med regeringen om den går fram med ett förslag om att begränsa strejkrätten. - Det vore en provokation, säger V-ledaren. På en press-konferens i riksdagen på måndagen utfärdade han en skarp varning till Ylva Johansson och regeringen Löven. - Det är en mycket allvarlig varning till rege-ringen: Lägg inte fram det här förslaget. Rör inte strejkrätten. Det vore en provokation. Använd inte den oansvariga lockouten i Göteborgs hamn som ett argument... Läs mer

Detaljplan för Forsåker på gång (Papyrus)

2017 Maj

 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förändringen av det före detta pappers-bruksområdet (Papyrus) med omnejd till blandstad med den historiska miljön och Mölndalsån som karaktärsbärande egenska-per. Det är en intressant läsning för den som är intresserad. Här kommer att byggas 3000 lägenheter varav 30 procent hyresrät-ter, säger Jan Jonsson V, ledamot i MölnDalas fastighets AB. Klicka på länken så kommer ni in och följ sammanställningen. Läs mer

 

 

Jans Orkidéer

 

Ansvarig utgivare Vänsterpartiet Mölndal 2000-2018 Copyright © Webmaster Mobil: 0703-504981.